CAFBE (Examen àrbitre nacional)

Es comunica a tots aquells interessats en realitzar l’examen d’àrbitre nacional a la seu provisional de Mallorca dia 7 de maig a les 16:00 hores les passes a seguir per a la seva correcte inscripció són les següents:

1. Enviar un correu electrònic a la Federació Balear d’Escacs (fbe@fbescacs.org).

2. Els drets d´examen estan fixats en 45,00 €, que hauran de ser ingressats en el compte de la Federació Espanyola d´Escacs (2085- 8024-95-0300025965) deixant clar en el moment de realitzar l´ingrés el concepte "drets d´examen AN", així com el nom de la persona a la qual correspon l´ingrés.

3. Enviar un correu electrònic a la FEDA de la còpia de l´ingrés (feda@feda.org).

Totes les passes s´hauran de realitzar abans de dia 31 de març.

Les seus definitives, amb la seva relació d´inscrits, es publicaran el dia 5 d´abril de 2011. Si alguna de les seus provisionals no passa a definitiva, els inscrits en aquesta seu podran optar per:

a) Renunciar a l´examen, amb devolució per part de la FEDA de l´abonat.

b) Sol•licitar el canvi de seu a una de les definitives, abans del 25 d´abril de 2011.