Campionats d´Espanya Sub-08 a Sub-18 2019 (Entrenadors)

Hi haurà un entrenador-delegat per categoría (sub-8 a sub-18):

Sub-8: Jordan Ivanov
Sub-10 i sub-12: Manuel Queirolo
Sub-14 i sub-16: David Pons
Sub-18: Joan Gayà

Les seves funcions serán:

• Ser el delegat de la FBE davant la FEDA.
• Entrenar un màxim de 4 nins/nines, per garantir qualitat a les preparacions i anàlisis.

Els 4 jugadors/es que podran gaudir de l’entrenador a cada categoría seran els 4 millors classificats/des als campionats de Balears que ho sol·licitin.

Els pares dels jugadors hauran de confirmar per escrit si estan interessats en l’entrenador o no i si els nins estaran al seu càrrec (responsabilitat) al moment de la inscripció i/o confirmació de assistència als diferents campionats.