1. L’objecte és fomentar l’entrenament a les Illes Balears dels millors jugadors sub-18 de les Illes Balears. A tal efecte s’ha creat el Comitè de Entrenament Escolar de la Federació Balear d’Escacs (CEEFBE).

2. El CEEFBE està compost per:

a. El President de la FBE: Carles Vich Ramírez.

b. El President del Comitè de Monitors de la FBE: David Pons Carreras.

c. El director del CEEFBE: José Francisco Suárez Roa.

3. El mes d’agost, si s’aconsegueixen les condicions favorables, es realitzarà una concentració voluntària dirigida pel CEEFBE amb la participació dels millors jugadors de la llista de puntuació que elaborarà el CEEFBE.

a. Es subvencionarà el 100 % del cost al campió de Balears sub-18.

b. Es subvencionarà el 100 % del cost a la campiona de Balears sub-18.

c. Es subvencionarà el 50 % del cost a un mínim de 5 jugadors.

d. Tots aquells jugadors no subvencionats que apareguin a la llista de puntuació podran participar a la concentració fent-se càrrec de totes les despeses. Si el CEEFBE ho considera oportú podrà deixar participar-hi a altres jugadors que així ho sol•licitin.

4. La llista de puntuació del CEEFBE s’elaborarà en funció dels següents criteris:

a. ELO FIDE.

- En el cas de no tenir ELO FIDE es computarà l’ELO FEDA.

- En el cas de no tenir ELO FEDA es computarà una puntuació de 1000 punts.

b. Si es computa l’ELO FIDE s’atorgaran 200 punts extres per tenir ELO FEDA.

c. S’atorgaran els següents punts extres pels resultats en el Campionat Insulars:

- Campió: 250 punts

- Segon classificat: 125 punts

- Tercer classificat: 50 punts

- Els punts són acumulables en el cas de que un jugador hagi obtingut una classificació de mèrit en més d’una categoria.

5. S’atorgaran els següents punts extres pels resultats en el Campionat de Balears:

- Campió insular: 500 punts

- Segon classificat: 250 punts

- Tercer classificat: 100 punts

- Els punts són acumulables en el cas de que un jugador hagi obtingut una classificació de mèrit en més d’una categoria.

5. S’atorgaran els següents punts extres pels resultats en el Campionats d’Espanya:

- Campió, 2n i 3r classificat: 1000 punts

- 4t a 10è classificat: 500 punts

- 11è a 20è classificat: 250 punts

- Els punts són acumulables en el cas de que un jugador hagi obtingut una classificació de mèrit en més d’una categoria.

6. S’atorgaran els següents punts extres pels resultats en categoria femenina.

- Tres primers llocs en el Campionat d’Espanya: 1000 punts

- Campiona de Balears: 500 punts

- Campiona insular: 250 punts

- Els punts són acumulables en el cas de que una jugadors hagi obtingut una classificació de mèrit en més d’una categoria.

7. S’atorgaran els següents punts extres en funció de la categoria del jugador:

- Sub-08: 500 punts

- Sub-10: 400 punts

- Sub-12: 300 punts
- Sub-14: 200 punts


- Sub-16: 100 punts

9. S’atorgaran 250 punts extres a aquells jugadors que hagin participat en la tecnificació de l’any anterior i tinguin un informe favorable.

10. Tots aquells jugadors que no obtinguin una puntuació mínima de 1500 punts seran eliminats de la llista.

11. El mes d’octubre s’iniciarà el programa de tecnificació del CEEFBE. I finalitzarà el mes de maig.

12. EL CEEFBE juntament amb els monitors responsables elaboraran un calendari de competicions obligatori pels jugadors que s’integrin dins els programa de tecnificació.

13. Podran accedir al programa de tecnificació del CEEFBE tots aquells jugadors de les categories:

- Sub-08.

- Sub-10.

- Sub-12.

- Sub-14.

- Sub-16.

- Sub-18 que l’any posterior al començament de la tecnificació pugui participar al seu corresponent Campionat d’Espanya.

14. Aquells jugadors que no compleixin amb els requisits i les obligacions marcades podran ser exclosos del programa de tecnificació.

15. Es crearà un grup d’elit integrat per:

a. Els cincs primers jugadors de la llista del CEEFBE en data d’1 de setembre.

b. No es tindran en compte els resultats en categoria femenina.

c. Si alguns del cinc jugadors no té el nivell suficient per integrar-se, per motius d’edat o d’altres, se li assignarà un pla específic d’entrenament.

d. El CEEFBE vetllarà perquè almenys un jugador de cada delegació formi part d’aquest grup.

e. El CEEFBE podrà assignar una plaça a lliure elecció.

f. El CEEFBE es reserva el dret de cobrir les places vacants.

g. Per aquest grup el CEEFBE posarà en marxa una plataforma virtual i de treball individual dirigida per José Francisco Suárez Roa.

h. Els jugadors rebran una formació a càrrec de José Francisco Suárez Roa.

i. A cada una de les illes com a mínim es crearà un subgrup per a rebre classes presencials.

j. Els jugadors rebran una formació presencial d’un número d’hores a determinar en funció del número d’integrants del subgrup.

k. Els jugadors podran dirigir-se al CEEFBE abans del 25 de setembre suggerint amb quin entrenador els agrairia rebre les classes presencials.

l. Els requisits mínims del professorat són els següents:

- Constar en el cens de monitors balears o certificar una titulació superior.

- Haver pagat la quota establerta pel CTFBE.

- Adaptar-se a les tarifes establertes per la Federació Balear d’Escacs de 20 € / hora.

- Haver presentat la sol•licitud d’integrar-se com a entrenador del CEEFBE abans del 25 de setembre.

m. El cost per cada integrant del programa serà de 300 € a abonar de la següent forma:

- 100 euros en el mes d’octubre.

- 100 euros en el mes de gener.

- 100 euros en el mes de març.

16. Es crearà un grup femení sub-16 integrat per:

a. Les cincs primeres jugadores de la llista del CEEFBE en data d’1 de setembre.

b. Es tindran en compte els resultats en categoria femenina.

c. Si alguna de les cinc jugadores no té el nivell suficient per integrar-se, per motius d’edat o d’altres, se li assignarà un pla específic d’entrenament.

d. El CEEFBE vetllarà perquè almenys un jugador de cada delegació formi part d’aquest grup.

e. El CEEFBE podrà assignar una plaça a lliure elecció.

f. El CEEFBE es reserva el dret de cobrir les places vacants.

g. Aquest grup estarà supervisat directament pel CEEFBE.

h. A cada una de les illes com a mínim es crearà un subgrup per a rebre classes presencials.

i. Les jugadores rebran una formació presencial en funció del número d’integrants del subgrup.

j. Les jugadores podran dirigir-se al CEEFBE abans del 25 de setembre suggerint amb quin entrenador els agrairia rebre les classes presencials.

k. Els requisits mínims del professorat són els següents:

- Constar en el cens de monitors balears o certificar una titulació superior.

- Haver pagat la quota establerta pel CTFBE.

- Adaptar-se a les tarifes establertes per la Federació Balear d’Escacs de 15 € / hora.

- Haver presentat la sol•licitud d’integrar-se com a entrenador del CEEFBE abans del 25 de setembre.

l. El cost per cada integrant del programa serà de 100 € a abonar de la següent forma:

- 100 euros en el mes d’octubre.

17. Es crearà un grup sub-12 integrat per:

a. Els cincs primers jugadors de la llista del CEEFBE sub-12 en data d’1 de setembre.

b. Es tindran en compte els resultats en categoria femenina.

c. El CEEFBE podrà assignar una plaça a lliure elecció.

d. El CEEFBE es reserva el dret de cobrir les places vacants.

e. Aquest grup estarà supervisat directament pel CEEFBE.

f. Els rebran una formació presencial en funció del número d’integrants del subgrup.

g. Els podran dirigir-se al CEEFBE abans del 25 de setembre suggerint amb quin entrenador els agrairia rebre les classes presencials.

h. Els requisits mínims del professorat són els següents:

- Constar en el cens de monitors balears o certificar una titulació superior.

- Haver pagat la quota establerta pel CTFBE.

- Adaptar-se a les tarifes establertes per la Federació Balear d’Escacs de 15 € / hora.

- Haver presentat la sol•licitud d’integrar-se com a entrenador del CEEFBE abans del 25 de setembre.

i. El cost per cada integrant del programa serà de 100 € a abonar de la següent forma:

- 100 euros en el mes d’octubre.

18. En cap cas es podrà formar part de dos grups.