CAMPIONAT DE BALEARS ABSOLUT

1. Es celebrarà el corresponent Campionat de Mallorca Individual.

2. Obtindran plaça per al Campionat de Balears Absolut els dos primers classificats.

3. En el cas de que el campionat es celebri a Mallorca i l’organitzador sigui la Federació, la federació tindrá la possibilitat de convidar al tercer classificat.

4. En el cas de que el campionat es celebri a Menorca o a Eivissa-Formentera, la federació tindrá la possibilitat de convidar al tercer classificat.

5. En cas de renúncia del jugadors classificats, la Federació tindrà la possibilitat de passar els drets als següents classificats.

CAMPIONAT DE BALEARS FEMENÍ

1. Es celebrarà el corresponent Campionat de Mallorca Femení.

2. Obtindran plaça per al Campionat de Balears Femení:

2.1. La campiona.

2.2. La campiona sub-18.

3. En el cas de que el campionat es celebri a Mallorca i l’organitzador sigui la Federació, la federació tindrá la possibilitat de convidar a la tercera classificada.

4. En cas de renúncia dels jugadores classificades, la Federació tindrà la possibilitat de passar els drets a les següents classificades.

CAMPIONAT DE BALEARS SUB-18

1. Es celebrarà el corresponent Campionat de Mallorca sub-18.

2. Obtindran plaça per al Campionat de Balears sub-18 els dos primers classificats.

3. En el cas de que el campionat es celebri a Mallorca i l’organitzador sigui la Federació, la federació tindrá la possibilitat de convidar al tercer classificat.

4. En cas de renúncia del jugadors classificats, la Federació tindrà la possibilitat de passar els drets als següents classificats.

CAMPIONAT DE BALEARS PER EQUIPS

1. Es celebrarà el corresponent Campionat de Mallorca Per Equips.

2. Obtindrà plaça per al Campionat de Balears per Equips el Campió de Mallorca per Equips.

3. En el cas de que Mallorca obtingui més d’una plaça per ser l’illa en més clubs obtindrà plaça el campió de copa.

4. En el cas de que el campionat es celebri a Mallorca i l’organitzador sigui la Federació, la federació tindrá la possibilitat de convidar al segon classificat.

5. En cas de renúncia del equips classificats, la Federació tindrà la possibilitat de passar els drets als següents classificats.


CAMPIONAT DE BALEARS ESCOLAR

1. Es celebraran el corresponents Campionats de Mallorca.

2. Obtindran plaça per al Campionat de Balears un mínim d’un jugador per categoria i sexe. La resta de classificats s’establiran en funció de les places atorgades a Mallorca i el número de participants a cada categoria.

3. En cas de renúncia del jugadors classificats, la Federació tindrà la possibilitat de passar els drets als següents classificats.

CAMPIONAT DE BALEARS SUB-10

1. Es celebrarà el corresponent Campionat de Mallorca sub-10.

2. Obtindran plaça per al Campionat de Balears sub-10 el campió i la primera classificada femenina.

3. En el cas de que Mallorca obtingui una tercera plaça per ser l’illa en més sub-10 també obtindrà plaça el segon classificat.

4. En el cas de que el campionat es celebri a Mallorca i l’organitzador sigui la Federació, la federació tindrá la possibilitat de convidar al tercer classificat.

5. En cas de renúncia del jugadors classificats, la Federació tindrà la possibilitat de passar els drets als següents classificats.

Tots els casos extraordinaris seran avaluats per la Junta Directiva de la Federació.

Palma, 19 de març de 2015