Circular 37-2022: Reunió de clubs de Mallorca

Per la present es convoca als representants de clubs de Mallorca a la Reunió de Clubs de Mallorca per a dimecres dia 23 de novembre de 2022 a les 20:00 en convocatòria única a instàncies del Vicepresident 2n (Vicepresident per Mallorca). La reunió es realitzarà de forma online mitjançant la plataforma per videoconferències Zoom, en el següent enllaç: https://us06web.zoom.us/j/86146618282.

L´ordre del dia serà el següent:

1. Informe de la Delegació.
2. Campionat de Mallorca per Equips 2023.
3. Campionat de Mallorca Escolar 2023.
4. Campionat de Mallorca Individual 2023.
5. Altres Campionats de Mallorca 2023.
5. Precs i preguntes.

S´enviarà documentació amb anterioritat a la reunió, en especial els temes que la Delegació de Mallorca preveu que es votin amb les distintes opcions: taulers per categoria en el Campionat de Mallorca per Equips, participants en la final del Campionat de Mallorca Escolar, categories del Campionat de Mallorca Individual, etc. En el cas de que algun club faci arribar abans de les 20:00 de dilluns 21 de novembre alguna proposta o suggerència sobre els temes a tractar, la Delegació de Mallorca valorarà la proposta i, si escau, l´adoptarà per defecte o la sotmetrà a votació dels clubs.