Comitè de Tècnics Federació Balear d´Escacs (Membres)

Els membres del Comitè de Tècnics de la Federació Balear d´Escacs són:

President: David Pons Carreras

Vice-president: Enric Pozo Mas

Secretària: Elena Vich Ramírez

Vocal: Francisco Adell Corts