Comunicat 1-2013 (Junta directiva 2012-2016)

D’acord amb l’article 20.4 del Decret 86/2008, d’1 d’agost, pel qual es despleguen i es regulen els processos electorals de les federacions esportives e les Illes Balears, el 19 de desembre de 2012 la Direcció General d’Esports ha ratificat el Sr. Carles Vich Ramírez com a president de la Federació Balear d’Escacs. De conformitat amb el precepte esmentat també es fa pública la mposició de la Junta Directiva de la Federació Balear d’Escacs i, que és la següent:

President: Carles Vich Ramírez.

Vicepresident primer: Sebastià Nadal Bestard.

Vicepresident segon: Guillem Simó Bordoy.

Vicepresident tercer: Justino Quero Forero.

Secretari: Miguel Cerdó Fernández.

Tresorer: Miquel Mascaró Pastor.

Vocal: Pedro Lechado Artigues.

Vocal: David Pons Carreras.

Vocal: Diana Riera Torres.

Palma, 7 de gener de 2013