Comunicat 2-2012 (Documentació electoral)

- Reglament electoral

- Cens electoral 2012-2016

- Calendari electoral

Palma, 19 de juny de 2012