Celebrat al Club Naútic de Cala Gamba el dissabte dia 6 d’agost.

RESULTAT FINAL: Illes Balears 17 Xina 15

Resultats primera volta:

1 Vich Carles 1-0 Wang Lei

2 Sánchez Julio 0-1 Tian Jialin

3 Rodríguez Javier 0-1 He Benjamin

4 Ponce Adrián 1-0 Zhou Tai Long

5 López Nacho 0-1 Duan Yueqi

6 Jiménez Yván 1-0 Yi Zhufei

7 Sánchez Alberto 0-1 Qu Lu

8 Marí Adrià 1-0 Jin Miaochen

9 Coll Rosa 1-0 Wang Yunhan

10 Roig Nadal 1-0 Zhou Tai San

11 Lladó Miquel 1-0 Lu Haowen

12 Palou Toni 0-1 Zhou Tai Ji

13 Jiménez Valentí 1-0 Ren Liuzexin

14 Abdelkader Adam 0’5-0’5 Li Yixun

15 Ponce Carmen 0-1 Liu Suyao

16 Bonet Joan Miquel 0-1 He Hui

Resultats segona volta:

1 Li Wenliang 1-0 Suárez Pep

2 Tian Jialin 1-0 Sánchez Julio

3 He Benjamin 0-1 Rodríguez Javier

4 Zhou Tai Long 0-1 Ponce Adrián

5 Duan Yueqi 1-0 López Nacho

6 Yi Zhufei 0-1 Jiménez Yván

7 Qu Lu 0-1 Sánchez Alberto

8 Jin Miaochen 0-1 Marí Adrià

9 Wang Yunhan 0’5-0’5 Coll Rosa

10 Zhou Tai San 0-1 Roig Nadal

11 Lu Haowen 0-1 Lladó Miquel

12 Zhou Tai Ji 1-0 Palou Toni

13 Ren Liuzexin 0-1 Jiménez Valentí

14 Li Yixun 1-0 Abdelkader Adam

15 Liu Suyao 1-0 Ponce Carmen

16 He Hui 1-0 Storti Sergi