CAFBE (Cens 2011)

Actualitzat a 2 de gener de 2011.

1 Andreu López, Santiago 1992
2 Aranos García, Ricardo 1992
3 Barceló Bauzà, Joan 1992
5 Calafat Calafat, Pedro 1992
6 Ferriol Bergas, José 1992
7 Galiana Salom, Juan Ramón 1992
8 González Dàvila, Miguel 1992
9 Mas Garcés, Juan Carlos 1992
10 Morant Sampol, Jaime 1992
11 Oneto Zarco, José 1992
12 Pont Mulet, Antonio 1992
13 Pozo Mas, Enric 1992
14 Roca Salva, Antonio 1992
15 Romero León, Antonio 1992
16 Rosselló Colom, Francisco José 1992
17 Sagristà Moner, José 1992
18 Suau Mercer, Pedro 1992
19 Vidal Borràs Rosa 1992
20 Vives Estrany, Lorenzo 1992
21 Allés Mascaró, José 1992
22 Carretero Orfila, Juan José 1992
23 Coll Pons, Guillermo 1992
24 Cubas Pons, Juan Miguel 1992
25 Fernández Escandell, Miguel 1992
26 Fernández Serra, Miguel 1992
27 Florit Febrer, Juan 1992
28 Florit Gomila, Santiago 1992
29 Florit Gomila, José Luis 1992
30 Martí Vinent, Miguel 1992
31 Martí Vinent, Onofre 1992
32 Mercadal Benejam, José 1992
33 Mercadal Melià, Dante 1992
35 Pons Sastre, Santiago 1992
36 Taltavull Truyol, Rafael 1992
37 Villalonga Iglesia, Juan 1992
38 García González, Pablo 1992
39 Abrines Sampol, Lorenzo 1996
40 Bergas Ferriol, Jeroni 1996
41 Caldentey Bennássa, Juan 1996
42 Domínguez García, Estrella 1996
43 Martínez Puigrós, Ricardo 1996
44 Pons Boissel, Miguel 1996
45 Allés Florit, Juan 1996
46 Gomila Gomila, Pedro 1996
47 Pons Moll, Josep 1996
48 Simó Bordoy, Guillem 1996
50 Quero Forero Justino 1996
51 Enseñat Calafell, José Luis 1999
52 Juan Mas, Santiago 1999
53 Martínez González, Alejandro 1999
54 Monzonis Quail, David 1999
55 Nadal Martí Bernat Pere 1999
56 Navarrete Terrasa, Sebastián 1999
57 Palmer Cruellas, Antonio 1999
58 Pulido Sancho, Alfredo 1999
59 Schenk Papke, Andrés 1999
60 Vich Ramírez, Carles 1999
61 Calzetta Ruiz, Mónica 2002
62 López de Jeronimo,Francicsco 2002
63 March Morlá, David 2002
64 March Serra, Jaume 2002
65 Moyá Pol, Antoni 2002
66 Munar Rosselló, Pedro Antonio 2002
67 Nadal Bestard, Sebastià 2002
68 Pita Ribas, Antonio 2002
69 Torrens Gordiola, Juan Antonio 2002
70 Valente Roux, Pablo 2002
71 Cerrato Nadal, Juan Pedro 1997
72 Roig Square, Jason 1997
73 Gercowski Tucher, Luis 1997
74 Vallejo Jiménez, Angel 1997
75 Pardo Pons, Jose Antonio 2003
76 Soria Hernández, Antonio 2003
77 Cabrera Torres, Manuel 2003
78 Mercadal Caules, Alfredo 2003
79 Oliver Andres, Santiago 2003
80 Villalonga Florit, Lluis 2003
81 Bosch Llufriu, Joan 2003

LLISTAT D´ÀRBITRES DE TITULACIÓ SUPERIOR

Àrbitres Internacionals
Asensio Ferrari, Enrique Arnaldo
Blasco de la Cruz, Luís
Torrens Guardiola Juan Antonio

Àrbitres FIDE
Suárez Roa, José Francisco

Àrbitres Nacionals
Díez Cabeza, Vicente
Pita Ribas, Antonio

Les persones no incloses i que tinguin reconegut el títol d´àrbitre, disposaran de 60 dies per a presentar a la Federació Balear d´Escacs la sol•licitud d’inclusió en el cens, aportant les proves que considerin pertinents.