CAFBE (Resultats votació)

Vots emesos

- Vots a la seu de la Federació Balear d´Escacs: 1.

- Vots per correu electrònic: 4.

- Vots per correu certificat: 1.

- Total vots: 6.

Resultats

- Jeroni Bergas Ferriol: 0 vots.

- Vidal Alejandro González Arribas: 5 vots.

- Sebastià Nadal Bestard: 1 vot.

Per tant Vidal Alejandro González Ariibas és dessignat President del CAFBE.