CAFBE (Resultats votació)

Vots emesos

- Vots a la seu de la Federació Balear d´Escacs: 2.

- Vots per correu electrònic: 5.

- Vots per correu certificat: 0.

- Total vots: 7.

Resultats

- Vicente Díez Cabeza: 5 vots.

- Jeroni Bergas Ferriol: 1 vot.

- Sebastià Nadal Bestard: 1 vot.

Per tant Vicente Díez Cabeza ha estat elegit President del CAFBE per al període 2013-2016.

Palma, 25 e gener de 2013