Campionat de Balears de Veterans 2016 (Bases)

PRIMER - Es celebrarà a l’hotel Ferrer Concord de Can Picafort), els dies 3 i 4 de setembre.

SEGON - Els jugadors competitan en dos grups. Categoria +50 i +65.

TERCER – Es disputarà un torneig per sistema lliga a tres rondes amb un ritme de joc d’una hora i mitja per jugador més un increment de 30 segons per jugada. Amb obligació d’apuntar totes les jugades.

QUART - Calendari:

Ronda 1: Dissabte 3 de setembre a les 10:00 hores.

Ronda 2: Dissabte 3 de setembre a les 16:30 hores.

Ronda 3: Diumenge 4 de setembre a les 09:30 hores.

CINQUÈ - Els rellotges s’engegaran a l’hora prevista per a l´inici de cada ronda, perdent la partida el jugador que no comparegui quinze minuts després de l’hora assenyalada per al començament de la mateixa. La incompareixença no justificada a una ronda suposarà l’eliminació del campionat. Els participants que precisin abandonar la sala de joc en el transcurs de les seves partides hauran de sol•licitar-ho a l’equip arbitral.

SISÈ -El desempat serà a dues partides d´escacs llampec a 3 minuts + 2 segons, en cas d´empat es realitzarà una partida sistema Armaggedon. Per a la resta de posicions en acabar l’última ronda es sortejarà l’ordre a aplicar entre els següents desempats: sonnen i resultat particular. En cas d’empat en els anteriors s’aplicaran els següents (en aquest ordre): número de victòries, koya i Armageddon.

SETÈ - És obligatori anotar la partida mitjançant el sistema algebraic totes les jugades. Els jugadors, una vegada acabades les seves partides col•locaran les peces en el tauler, lliuraran les planelles a l’àrbitre i abandonaran la zona habilitada de joc.

VUITÈ - El Comitè de Competició serà el Jutge de la Federació Balear d´Escacs. Tota reclamació s´haurà de formalitzar en un termini màxim d´una hora una vegada finalitzada la ronda a efectes de la reclamació.

NOVÈ - El torneig comptarà amb un àrbitre principal i un director de torneig.

DESÈ - El primer classificat de cada categoria es proclamarà Campió de Balears de Veterans +50 i +65.

ONZÈ - Es prohibeix la utilització de telèfons mòbils i aparells electrònics durant les partides, al jugador que li soni el telèfon mòbil perdrà la seva partida, s’aconsella no concórrer a la sala amb aquests aparells.

DOTZÈ - L’organització es reserva el dret de modificar les presents bases amb antelació suficient i, especialment, a modificar l’horari o data d’una o més rondes donant avís sempre amb l’antelació suficient o, com a mínim, al inici de la ronda anterior. El no especificat en aquestes bases es regiran per les lleis de la FIDE. La participació en el torneig significa l’acceptació de les mateixes.

Arxius