Campionat de Balears de Veterans 2017 (Bases)

PRIMER - Es celebrarà del 1 al 3 setembre. A l´hotel Horizontes de Palma (Carrer de Vistalegre 1). L´organització serà a carrec de ChesMallorca.

Habitació doble MP 30 €
Habitació doble PC 40 €
Habitació individual MP 50 €
Habitació individual PC 60 €

SEGON - Podran participar:

- El Campions de Balears (+ 50 i + 65).

- Els 4 classificats de cada una de les delegacions (+ 50 i + 65).

- Els 4 convidats per l´organització (+ 50 i + 65).

- Aquells jugadors que hagin participat en el seu respectiu campionat insular.

La inscripció serà de 20 €. Queden exempts els campions de Balears i els 4 classificats de cada delegació. En tot cas s´ha de disposar de llicència federativa balear en vigor.

El termini d´inscripció acaba dia 15 d´agost a les 20:00 hores per als jugadors classificats i fins al 28 d´agost a les 20:00 hores per a la resta de jugadors. I es realitzaran al correu electrònic fbe@fbescacs.org

TERCER – Es disputarà un torneig per sistema suís a cinc rondes a partides a 90 minuts per jugador més un increment de 30 segons per jugada. Es faran dues categories (+50 i + 65) sempre i quan hi hagi 10 jugadors per categoria. Amb obligació d’apuntar totes les jugades. No es podran sol·licitar byes de mig punt.

QUART - Calendari:

1a ronda: Dia 1 de setembre a les 20:00 hores.
2a ronda: Dia 2 de setembre a les 10:00 hores.
3a ronda: Dia 2 de setembre a les 16:30 hores.
4a ronda: Dia 3 de setembre a les 10:00 hores.
5a ronda: Dia 3 de setembre a les 16:30 hores.

Desempats: Dia 3 de setembre en finalitzar la última ronda.

CINQUÈ - Els rellotges s’engegaran a l’hora prevista per a l´inici de cada ronda. Els jugadors tindran 30 minuts per presentar-se davant del tauler o avisar a l´àrbitre de la seva arribada; transcorregut aquest temps es considera incompareixença i es perdrà la partida. Els participants que precisin abandonar la sala de joc en el transcurs de les seves partides hauran de sol•licitar-ho a l’equip arbitral.

SISÈ - Per al primer classificat de cada categoria els sistemes de desempat seran: resultat particular, dues partides a 5 minuts més 2 segons fischer, bucholz menys el pitjor resultat, bucholz total, sonnen, progressiu, sistema koya, número de victòries i sorteig.

Per a la resta de posicions en acabar els sistemes de desempat seran: resultat particular, bucholz menys el pitjor resultat, bucholz total, sonnen, progressiu, sistema koya, número de victòries i sorteig.

SETÈ - És obligatori anotar la partida mitjançant el sistema algebraic totes les jugades. Els jugadors, una vegada acabades les seves partides col•locaran les peces en el tauler, lliuraran les planelles a l’àrbitre i abandonaran la zona habilitada de joc.

VUITÈ - El Comitè de Competició serà el Jutge Únic de la Federació Balear d´Escacs. Tota reclamació davant el mateix haurà de ser per escrit i tindrà com a termini màxim fins a mitja hora una vegada finalitzada la partida en la qual tingui lloc el fet objecte de reclamació.

NOVÈ - El primer classificat es proclamarà Campió de Balears de Veterans (+50 i +65).

DESÈ - Es prohibeix la utilització de telèfons mòbils i aparells electrònics durant les partides, al jugador que li soni el telèfon mòbil perdrà la seva partida, s’aconsella no concórrer a la sala amb aquests aparells, es recorda la prohibició de fumar a tots els participants.

ONZÈ: Els participants en el torneig autoritzen la publicació de les seves dades personals en els diferents mitjans de comunicació que l´organització consideri oportuns per a la necessària difusió de l´esdeveniment (llistats de resultats, classificacions, participants, partides, etc.)

DOTZÈ- L’organització es reserva el dret de modificar les presents bases amb antelació suficient i, especialment, a modificar l’horari o data d’una o més rondes donant avís sempre amb l’antelació suficient o, com a mínim, al inici de la ronda anterior. El no especificat en aquestes bases es regiran per les lleis de la FIDE. La participació en el torneig significa l’acceptació de les mateixes.