Campionat de Balears Femení 2014 (Bases)

PRIMER - El Campionat de Balears Individual Femení es disputarà per sistema lliga a doble volta entre quatre participants i a sis rondes.

SEGON - Les partides es disputaran a l´hotel Concord de Can Picafort, del 16 al 19 d´abril.

TERCER - L’horari de les rondes serà el següent:

- Primera ronda: Dimecres 16 d´abril a les 20:00 hores.

- Segona ronda: Dijous 17 d´abril a les 10:00 hores.

- Tercera ronda: Dijous 17 d´abril a les 16:30 hores.

- Quarta ronda: Divendres 18 d´abril a les 10:00 hores.

- Cinquena: Dissabte 19 d´abril a les 10:00 hores.

- Cinquena: Dissabte 19 d´abril a les 16:30 hores.

QUART - El ritme de joc serà de 90 minuts per a tota

QUART - El ritme de joc serà de 90 minuts per a tota la partida i jugadora, més una bonificació de trenta segons per jugada. Els rellotges s’engegaran a l’hora prevista per al començament de cada ronda, perdent la partida la jugadora que no comparegui quinze minuts després de l’hora assenyalada per al començament de la mateixa.

CINQUÈ - La incompareixença no justificada en una ronda suposarà l’eliminació del campionat.

SISÈ - En finalitzar la competició es sortejaran l’ordre dels dos primers sistemes de desempat entre: Resultat particular i Sonenborn-Berger. En cas de persistir l’empat s’aplicaran per aquest ordre els següents: nombre de victòries, sistema koya i armaggedon.

SETÈ - El torneig és vàlid per a ELO FEDA i FIDE, així com per a l’obtenció de normes de Mestre Balear. S’aplicarà el Reglament vigent de la FIDE.

VUITÈ - El Comitè de Competició quedarà integrat comitè provisional de la Federació Balear d´Escacs. Tota reclamació davant el mateix haurà de ser per escrit i com termini màxim fins a mitja hora una vegada finalitzada la sessió en la qual va tenir lloc el fet objecte de reclamació.

NOVÈ - El sorteig serà dirigit de tal forma que no s´enfrontaran a la última ronda les jugadores de la mateixa illa.

DESÈ - L’àrbitre principal del Torneig serà Enrique Asensio Ferrari i el Director del Torneig serà Sebastià Nadal Bestard.

ONZÈ – La primera classificada es proclamarà Campiona de Balears Absoluta femenina, i tindrà dret a participar en representació de Balears en el Campionat d’Espanya individual absolut femení. La primera classificada sub-18 es proclamarà Campiona de Balears sub-18, i tindrà dret a participar en representació de Balears en el Campionat d’Espanya sub-18. Rebran trofeu les tres primeres classificades.

DOTZÈ - L’organització es reserva el dret de modificar les presents bases amb antelació suficient i, especialment, a modificar l’horari o data d’una o més rondes donant avís sempre amb l’antelació suficient o, com a mínim, al començament de la ronda anterior.