Campionat de Balears Femení 2017 (Bases)

PRIMER - Es celebrarà del 14 al 16 d´abril. A la Sala de l´Ajuntament de Llucmajor de S´Arenal (Maria Antònia Salvà, 50).

L´hotel oficial serà el Bahamas (Avinguda d´Europa). Preu en habitació doble en PC 35 per persona i dia.

SEGON - Podran participar:

- La campiona de Balears.

- Les 2 classificades de cada una de les delegacions.

- Les 2 convidades per l´organització.

- Aquelles jugadores que hagin participat en el seu respectiu campionat insular.

La inscripció serà de 20 €. Queden exemptes la campiona de Balears, les 2 classificades de cada delegació i les 3 primeres classificades del campionats insulars absoluts. En tot cas s´ha de disposar de llicència federativa balear en vigor.

El termini d´inscripció acaba dia 1 d´abril a les 20:00 hores per a les jugadores classificades i fins al 13 d´abril a les 20:00 hores per a la resta de jugadores. I es realitzaran al correu electrònic fbe@fbescacs.org

TERCER – Es disputarà un torneig per sistema suís a sis rondes a partides a 90 minuts per jugador més un increment de 30 segons per jugada. Amb obligació d’apuntar totes les jugades. No es podran sol·licitar byes de mig punt.

QUART - Calendari:

1a ronda: Dia 14 d´abril a les 15:00 hores.
2a ronda: Dia 14 d´abril a les 20:00 hores.
3a ronda: Dia 15 d´abril a les 10:00 hores.
4a ronda: Dia 15 d´abril a les 16:30 hores.
5a ronda: Dia 16 d´abril a les 10:00 hores.
6a ronda: Dia 16 d´abril a les 16:30 hores.

Desempats: Dia 16 d´abril en finalitzar la última ronda.

CINQUÈ - Els rellotges s’engegaran a l’hora prevista per a l´inici de cada ronda, perdent la partida el jugador que no completi la primera jugada 15 minuts després de l’hora assenyalada per al començament de la mateixa. Els participants que precisin abandonar la sala de joc en el transcurs de les seves partides hauran de sol•licitar-ho a l’equip arbitral.

SISÈ - Per al primer classificat de l´obert els sistemes de desempat seran: resultat particular, dues partides a 5 minuts més 2 segons fischer, número de victòries, bucholz menys el pitjor resultat, bucholz total, sonnen, progressiu, sistema koya i sorteig.

Per a la resta de posicions en acabar els sistemes de desempat seran: resultat particular, número de victòries, bucholz menys el pitjor resultat, bucholz total, sonnen, progressiu, sistema koya i sorteig.

SETÈ - És obligatori anotar la partida mitjançant el sistema algebraic totes les jugades. Els jugadors, una vegada acabades les seves partides col•locaran les peces en el tauler, lliuraran les planelles a l’àrbitre i abandonaran la zona habilitada de joc.

VUITÈ - El Comitè de Competició serà el Jutge Únic de la Federació Balear d´Escacs. Tota reclamació davant el mateix haurà de ser per escrit i tindrà com a termini màxim fins a mitja hora una vegada finalitzada la partida en la qual tingui lloc el fet objecte de reclamació.

NOVÈ - La primera classificada es proclamarà Campiona de Balears i la primera classificada sub-18 Campiona de Balears sub-18.

DESÈ - Es prohibeix la utilització de telèfons mòbils i aparells electrònics durant les partides, al jugador que li soni el telèfon mòbil perdrà la seva partida, s’aconsella no concórrer a la sala amb aquests aparells, es recorda la prohibició de fumar a tots els participants a causa de que els participants són menors d’edat.

ONZÈ - L’organització es reserva el dret de modificar les presents bases amb antelació suficient i, especialment, a modificar l’horari o data d’una o més rondes donant avís sempre amb l’antelació suficient o, com a mínim, al inici de la ronda anterior. El no especificat en aquestes bases es regiran per les lleis de la FIDE. La participació en el torneig significa l’acceptació de les mateixes.