Campionat de Balears Individual 2020 Bases

PRIMER: Es celebrarà a Hotel Apartamentos Vistasol (Carrer Alt, 5, Calvià). Local de competició a determinar.

SEGON: Del 6 al 8 de novembre.

1a ronda: Dia 6 de novembre a les 20:15 hores.
2a ronda: Dia 7 de novembre a les 10:00 hores.
3a ronda: Dia 7 de novembre a les 16:30 hores.
4a ronda: Dia 8 de novembre a les 09:30 hores.

Desempats campió: Dia 8 de novembre 15 minuts després de finalitzar la ronda.

Lliurament de premis: Dia 8 de novembre en finalitzar la última partida. Per a rebre les distincions és obligatori quedar a la fotografia oficial dels premiats.

SEGON: Els jugadors competiran en un sol grup de 16 jugadors. Es disputarà un torneig per sistema suís a quatre rondes a partides a 60 minuts per jugador més un increment de 30 segons per jugada. Amb obligació d’apuntar totes les jugades amb el sistema algebraic.

TERCER: No es podran sol·licitar byes.

QUART: Els rellotges s’engegaran a l’hora prevista per a l´inici de cada ronda. La incompareixença no justificada a una ronda suposarà l’eliminació del campionat. Si un jugador és eliminat ocuparà la última plaça de la classificació.

CINQUÈ:

En cas d´empat el primer lloc es realitzarà un desempat a dues partides a 3 minuts + 2 segons a través d´una plataforma online. En cas d´empat s´aplicarà el desempat establert per la resta de llocs.

Els sistemes de desempat per la resta de llocs s´aplicaran en aquest ordre: resultat particular, bucholz total, bucholz menys el pitjor resultat, sonnen, progressiu, número de victòries, més partides en negres i sorteig.

SISÈ: S´aplicaran les següents mesures preventives, a més de les estipulades a la circular 15-2020, per tal de complir els protocols sanitàris establers a causa de la COVID-19:

- Es tendrà que arribar a la sala abans de la posada en marxa dels rellotges i en suficient antelació per evitar aglomeracions, en cas contrari es donarà per perduda la partida.

- A l´entrada i sortida es tendrà que utilitzar gel desinfectant.

- Es mantendrà la distància de seguretat de 1,5 metres entre jugadors. Excepte amb el rival, així i tot, els jugadors tendran que mantenir també la distància màxima possible.

- No es podrà abandonar la sala de joc fins una vegada finalitzada la partida.

- Es podran utilitzar els serveis en ordre i sempre demanant autorització prèvia a l´àrbitre.

- El no compliment d´alguna d´aquestes mesures pot suposar la pèrdua immediata de la partida sempre que l´àrbitre ho consideri.

- El jugador signarà una declaració responsable.

SETÈ: El Comitè de Competició serà el Jutge Únic de la Federació Balear d´Escacs. Tota reclamació davant el mateix haurà de ser per escrit i tindrà com a termini màxim fins a mitja hora una vegada finalitzada la partida en la qual tingui lloc el fet objecte de reclamació.

VUITÈ El primer classificat es proclamarà Campió de Balears.

TROFEUS

Campió
2n classificat
3r classificat


NOVÈ Es prohibeix la utilització de telèfons mòbils i aparells electrònics durant les partides, al jugador que li soni el telèfon mòbil perdrà la seva partida. Està prohibit concórrer a la sala amb aquests aparells.

DESÈ: Podran participar:

- El campió de Balears.

- 2 classificats de cada una de les delegacions.

- 5 places per ordre d´ELO FIDE entre els inscrits de forma open.

- 4 convidats per l´organització.

- En cas de renúncia d´alguna de les places aquestes passaran a l´organitzador.

En tot cas s´ha de disposar de llicència federativa balear en vigor. Els inscrits de forma open han d´haver disputat el corresponent campionat insular classificatori.

El termini d´inscripció acaba dia 7 d´octubre a les 20:00 hores. I es realitzaran al correu electrònic fbe@fbescacs.org

ONZÈ -

Condicions jugadors classificats:

- El desplaçament interilles es tendrà que sol·licitar amb la suficient antelació al Govern Balear.

- El desplaçament a la seu dels jugadors de diferent Illa s´haurà d´adaptar als horaris i disponibilitat de l´organització. En cas contrari els assumirà el jugador.

- L´allotjament serà en habitació doble en PC + aigua de dues nits per els classificats de Menorca i Eivissa i una nit per els de Mallorca. L´ecotaxa i resta de despeses extra aniran a càrrec del jugador.


DOTZÈ - L’organització es reserva el dret de modificar les presents bases amb antelació suficient i, especialment, a modificar l’horari o data d’una o més rondes donant avís sempre amb l’antelació suficient o, com a mínim, al inici de la ronda anterior. El no especificat en aquestes bases es regiran per les lleis de la FIDE.

La participació en el torneig significa l’acceptació de les mateixes.

ORGANITZACIÓ: Federació Balear d´Escacs, ChessMallorca i Ajuntament de Calvià.