Campionat de Balears per Equips 2011 (Bases)

PRIMER - El Campionat de Balears per equips es disputarà per sistema lliga entre sis equips i a una volta.

SEGON - La seu del torneig serà l’hotel Canyamel Classic, del 5 al 8 de maig de 2011.

L’horari de les partides serà el següent:

- Primera ronda: dijous 5 de maig a les 16’30 hores.

- Segona ronda: divendres 6 de maig a les 10’00 hores.

- Tercera ronda: divendres 6 de maig a les 16’30 hores.

- Quarta ronda: dissabte 7 de maig a les 10’00 hores.

- Cinquena ronda: diumenge 8 de maig a les 9’30 hores.

TERCER - Els equips estaran integrats per quatre jugadors, amb possibilitat d’inscriure fins a quatre reserves. El sorteig s’efectuarà a la seu del campionat, el dijous 5 de maig, a les 15:00 hores. Els equips hauran de lliurar la llista de força amb els jugadors participants abans del sorteig. Tots els jugadors de la llista de força hauran d’estar federats amb una antelació de 24 hores. S’ordenaran per ELO FIDE. En cas de jugadors sense ELO FIDE però amb ELO FEDA s´equipararà el ELO FEDA a l’ELO FIDE. Es permet intercanviar l’ordre de força dels jugadors amb una diferència igual o inferior a 50 punts d´ELO. L’ordre de força una vegada acceptat tindrà una validesa inalterable per a tot el campionat. Les alineacions de cada ronda es presentaran a l’àrbitre 30 minuts abans del començament de la ronda. En cas de no presentar-se en aquest termini s’entendrà que s’alinea l’equip titular (els quatre primers jugadors de la llista de força de l’equip). Els jugadors alternaran colors d’acord amb el sorteig (de manera que els taulers ú i tres jugaran amb peces blanques i els nombres dos i quatre amb negres, o a l’inrevés).

QUART - El ritme de joc serà de 90 minuts més 30 segons d’increment per jugada, per jugador i per a tota la partida. Els rellotges s’engegaran a l’hora prevista per al començament de cada ronda, des d’aquest moment haurà una tolerància de trenta minuts, transcorreguts els quals si algun jugador no s’ha presentat perdrà la partida.

CINQUÈ - La incompareixença d’un equip no justificada a una de les rondes suposarà l’eliminació del campionat.

SISÈ - El sorteig, resultats i classificacions es farà públic a la sala de joc; s’intentarà donar la màxima informació a través de les pàgina web de la federació.

SETÈ - La competició es disputarà a punt de matx, sent aquesta puntuació: 2 punts per victòria, 1 punt en cas d’empat i 0 punts per derrota. Els sistemes de desempat seran, per aquest ordre: suma dels punts de totes les partides jugades, resultat particular, sonnenborn-berger, holandès, nombre de victòries, partides ràpides de desempat entre els equips implicats.

VUITÈ - Cada equip haurà d’anomenar prèviament al començament del encontre un delegat-capità, que pot ser o no jugador. Actuarà com portaveu de l’equip i presentarà a l’àrbitre la llista de força del seu club i l’alineació del seu equip prèviament a l’encontre. No està facultat en cap cas per a aturar el seu propi rellotge (cas de ser jugador), ni avisar de la caiguda d’una bandera, però podrà recomanar als seus jugadors sobre la conveniència d’oferir o declinar taules i/o rendir-se. La decisió final referent a això l’assumirà el jugador.

NOVÈ - El torneig és vàlid per a Elo FEDA i FIDE. S’aplicaran les Lleis dels escacs aprovades en el 77è Congrés de la FIDE, que van entrar en vigor el 1 de juliol de 2009, i especialment quant a les prohibicions d’ús de telèfons mòbils durant les partides i en l’obligatorietat d’anotar mitjançant el sistema algebraic. No es podrà fumar en la sala de joc, ni analitzar mentre hagi partides vives.

DESÈ - L’àrbitre principal del torneig serà Carlos Mas Garcés, i l’organització serà a càrrec del Club d’Escacs Binissalem. L’arbitratge serà assistit pel programa Swissmanager. El Director del Torneig serà Sebastià Nadal Bestard. Tota reclamació haurà de presentar-se per escrit i com a termini màxim fins a una hora una vegada finalitzada la sessió en la qual va tenir lloc el fet objecte de reclamació. L’àrbitre resoldrà la reclamació abans del començament de la següent ronda o de la publicació dels resultats si la reclamació es refereix a l’última ronda. No es constituirà Comitè de Competició, les possibles apel•lacions a la decisió arbitral, que hauran de formular-se, en tot cas, a les dotze hores de la notificació (publicació) de la mateixa, les resoldrà la junta directiva de la Federació Balear d’Escacs.

ONZÈ - El primer classificat es proclamarà Campió de Balears per equips, i tindrà dret a participar en representació de Balears, en el Campionat d’Espanya per equips.

DOTZÈ - La participació dels clubs en el Campionat de Balears per Equips suposa la total acceptació del contingut d’aquestes bases.