Campionat de Balears per Equips 2017 (Bases)

PRIMER - Es disputarà per sistema eliminatòries entre sis equips. Els 6 equips participants seran:

Plaça per al Campió de Balears: Àgora Megaescacs

Plaça per a la delegació de Mallorca: San Cayetano Sa Dragonera

Plaça per a la delegació en més clubs: Sa Creu de Petra

Plaça per a la delegació de Menorca: Els Boscos de Ciutadella

Plaça per a la delegació d´Eivissa Formentera: Ibiza 64

Plaça per a l´organitzador: Dimonis d´Algaida

El quadre d´eliminatòries es confeccionarà per sorteig i serà el següent:

Primera eliminatòria:

1 exempt

2 exempt

Eliminatòria A: 3 - 6

Eliminatòria B: 4 - 5

Jugaran en blanques el número 3 i 4.

Semifinals:

Semifinal A: 1 - guanyador eliminatòria A

Seminfinal B: 2 - guanyador eliminatòria B

Els guanyadors de les eliminatòries A i B alternaran color respecte la ronda anterior

Final, 3r i 4t lloc i 5è i 6è lloc:

Final: Guanyador semifinal A - Guanyador semifinal B

3r i 4t lloc: Perdedor semifinal A - Perdedor semifinal B

5è i 6è lloc: Perdedor eliminatòria A - Perdedor eliminatòria B

A aquesta ronda final els equips si és possible alternaran color respecte la ronda anterior. En el cas que no sigui possible jugarà en blanques el número més baix

SEGON - La seu del torneig serà l´hotel Playa Mar & Spa de Pollença (Carrer Formentor 119) del 30 d´abril a l´1 de maig. L’horari de les partides serà el següent:

Primera eliminatòria: Diumenge 30 d´abril a les 10:00 hores.

Semifinals: Diumenge 30 d´abril a les 16:30 hores.

Final, 3r i 4t lloc i 5è i 6è lloc: Dilluns 1 de maig a les 09:30 hores.

TERCER - Els equips estaran integrats per quatre jugadors, amb possibilitat d’inscriure fins a quatre reserves. El sorteig s’efectuarà a la seu de la Federació Balear d´Escacs, el dimarts 25 d´abril, a les 19:00 hores. Els equips hauran de lliurar la llista de força amb els jugadors participants 72 hores abans del sorteig. Tots els jugadors de la llista de força hauran d’haver estat federats en la corresponent competició per equips insular. En funció de l´article 5 apartat b del Reglament de competiicons de la FBE un jugador no podrà estar federat a més d´un club espanyol. S’ordenaran per ELO FIDE. En cas de jugadors sense ELO FIDE però amb ELO FEDA s´equipararà l’ELO FEDA a l’ELO FIDE. Es permet intercanviar l’ordre de força dels jugadors amb una diferència igual o inferior a 50 punts. L’ordre de força una vegada acceptat tindrà una validesa inalterable per a tot el campionat. Les alineacions de cada ronda es presentaran a l’àrbitre 15 minuts abans del començament de la ronda. En cas de no presentar-se en aquest termini s’entendrà que s’alinea l’equip titular (els quatre primers jugadors de la llista de força de l’equip o l´estipulat abans de començar la competició). Els jugadors alternaran colors d’acord amb el sorteig (de manera que els taulers ú i tres jugaran amb peces blanques i els nombres dos i quatre amb negres, o a l’inrevés).

QUART - El ritme de joc serà de 90 minuts més 30 segons d’increment per jugada, per jugador i per a tota la partida. Els rellotges s’engegaran a l’hora prevista per al començament de cada ronda, des d’aquest moment haurà una tolerància de trenta minuts, transcorreguts els quals si algun jugador no s’ha presentat perdrà la partida.

CINQUÈ - La incompareixença d’un equip no justificada a una de les rondes suposarà l’eliminació del campionat.

SISÈ - La competició es disputarà per elimanatòries en cas d´empat s´aplicaran el següents desempats:

Partides a 5 minuts + 3 segons bronstein alternant color respecte la ronda a partides clàssiques.

Sistema holandès de les partides clàssiques

Sistema holandès de les partides ràpides

Negres en el primer traules de les partides clàssiques

SETÈ - La classificació final de l´edició d´aquest any definirà el número 1 i 2 del campionat de l´any vinent, que seran els millors classificats. Els números no assignats es sortejaran.

VUITÈ - Cada equip haurà d’anomenar prèviament al començament del encontre un delegat-capità, que pot ser o no jugador. Actuarà com portaveu de l’equip i presentarà a l’àrbitre la llista de força del seu club i l’alineació del seu equip prèviament a l’encontre. No està facultat en cap cas per a aturar el seu propi rellotge (cas de ser jugador), ni avisar de la caiguda d’una bandera, però podrà recomanar als seus jugadors sobre la conveniència d’oferir o declinar taules i/o rendir-se. La decisió final referent a això l’assumirà el jugador.

NOVÈ - El torneig és vàlid per a ELO FEDA i FIDE, així com per a l’obtenció de normes de Mestre Balear i Mestre Regional. S’aplicarà el Reglament vigent de la FIDE.

DESÈ - L’àrbitre principal del torneig serà Joan Martí Mascaró. L’organització serà a càrrec de Chess Mallorca. L’arbitratge serà assistit pel programa Swissmanager. Tota reclamació haurà de presentar-se per escrit i com a termini màxim fins a una hora una vegada finalitzada la ronda en la qual va tenir lloc el fet objecte de reclamació. L’àrbitre resoldrà la reclamació abans del començament de la següent ronda o de la publicació dels resultats si la reclamació es refereix a l’última ronda. No es constituirà Comitè de Competició, les possibles apel•lacions a la decisió arbitral, que hauran de formular-se, en tot cas, a les dotze hores de la notificació (publicació) de la mateixa, les resoldrà el Jutge Únic de la Federació Balear d’Escacs.

ONZÈ - El primer classificat es proclamarà Campió de Balears per equips, i tindrà dret a participar en representació de Balears, en el Campionat d’Espanya per equips.

DOTZE - Els participants en el torneig autoritzen la publicació de les seves dades personals en els diferents mitjans de comunicació que l’organització consideri oportuns per a la necessària difusió de l´esdeveniment (llistats de resultats, classificacions, participants, partides, fotografies, etc.)

TRETZÈ - La participació dels clubs en el Campionat de Balears per Equips suposa la total acceptació del contingut d’aquestes bases.

CATORZÈ - L’organització es reserva el dret de modificar les presents bases amb antelació suficient i, especialment, a modificar l’horari o data d’una o més rondes donant avís sempre amb l’antelació suficient o, com a mínim, al començament de la ronda anterior.

ANNEX 1: NORMATIVA FEDA PER A LES COMPETICIONS PER EQUIPS

Será obligatoria la alineación en cada encuentro de dos jugadores seleccionables por la FEDA. Es decir, con nacionalidad española y bandera FIDE española.

A estos efectos, los jugadores que cumplan las siguientes condiciones se considerarán incluidos en el grupo de seleccionables:

• Los jugadores extranjeros menores de 18 años con tarjeta de residencia o escolarizados en España. Deberán también constar en la FIDE bajo bandera española.

• Los jugadores extranjeros mayores de 18 años que cumplan las siguientes condiciones (todas).

a) ELO FIDE y FEDA igual o menor que 2200.
b) Acreditación de residencia en España con tres años de antigüedad.
c) Constar en la FIDE bajo bandera española.