Campionat de Balears per Equips 2017 (bases)

PRIMER - Es disputarà per sistema eliminatòries entre vuit equips. Els 8 equips participants seran:

Plaça per al Campió de Balears: Àgora Megaescacs

Plaça per a la delegació de Mallorca: San Cayetano Sa Dragonera

Segona plaça per a la delegació de Mallorca: Sa Creu de Petra

Plaça per a la delegació de Menorca: Els Boscos de Ciutadella

Segona plaça per a la delegació de Menorca: Cercle Artístic de Ciutadella.

Plaça per a la delegació d´Eivissa Formentera: Ibiza 64

Segona plaça per a la delegació d´Eivissa Formentera: Puig Den Valls

Plaça per a l´organitzador: Dimonis d´Algaida

*En cas de no poder cobrir alguna de les places aquesta s’adjudicarà a la delegació amb més clubs.

El quadre d´eliminatòries es confeccionarà per rànquing dels 4 primers jugadors inscrits que complexin la normativa i serà el següent:

Primera eliminatòria:

Eliminatòria A: 1 - 8

Eliminatòria B: 2 – 7

Eliminatòria C: 3 - 6

Eliminatòria D: 4 - 5

Jugaran en blanques el número 1, 2, 3 i 4.

Semifinals:

Semifinal A: guanyador eliminatòria A - guanyador eliminatòria D

Semifinal B: guanyador eliminatòria B - guanyador eliminatòria C

Alternaran color respecte la ronda anterior, si no és possible jugarà de local l’equip amb el número més baix

Final, 3r i 4t:

Final: Guanyador semifinal A - Guanyador semifinal B

3r i 4t lloc: Perdedor semifinal A - Perdedor semifinal B

A aquesta ronda final els equips si és possible alternaran color, si han jugat 2 vegades a fora jugaran a casa. En el cas que no sigui possible jugarà a casa el número més baix

SEGON - La seu de cada ronda la determinarà l’equip local. L’horari de les partides serà per defecte, a les 16:30 hores si els dos equips són de la mateixa Illa i a les 14:00 si els equips no són de la mateixa Illa. En qualsevol cas estarà acordat entre els dos equips, en cas de no estar d’acord el posarà l’àrbitre de la competició.

Primera eliminatòria: Diumenge 9 de setembre.

Semifinals: Diumenge 16 de setembre.

Final, 3r i 4t lloc: Diumenge 30 de setembre.

TERCER - Els equips estaran integrats per quatre jugadors, amb possibilitat d’inscriure fins a sis reserves. El quadre es s’efectuarà a la seu de la Federació Balear d´Escacs, el dissabte 1 de setembre, a les 10:00 hores. Els equips hauran de lliurar la llista de força amb els jugadors participants 48 hores abans del sorteig (fins dijous 30 d’agost a les 10:00). Tots els jugadors de la llista de força hauran d’haver estat federats en la darrera edició de la competició per equips insular. En funció de l´article 5 apartat b del Reglament de competicions de la FBE un jugador no podrà estar federat a més d´un club espanyol. S’ordenaran per ELO FIDE. En cas de jugadors sense ELO FIDE però amb ELO FEDA s´equipararà l’ELO FEDA a l’ELO FIDE. Es permet intercanviar l’ordre de força dels jugadors amb una diferència igual o inferior a 50 punts. L’ordre de força una vegada acceptat tindrà una validesa inalterable per a tot el campionat. Les alineacions de cada ronda es presentaran a l’àrbitre per poder verificar 15 minuts abans del començament de la ronda. En cas de no presentar-se en aquest termini s’entendrà que s’alinea l’equip titular (els quatre primers jugadors de la llista de força de l’equip o l´estipulat abans de començar la competició). Els jugadors alternaran colors d’acord amb el sorteig (de manera que els taulers ú i tres jugaran amb peces blanques i els nombres dos i quatre amb negres, o a l’inrevés).

QUART - El ritme de joc serà de 90 minuts més 30 segons d’increment per jugada, per jugador i per a tota la partida. Els rellotges s’engegaran a l’hora prevista per al començament de cada ronda, des d’aquest moment haurà una tolerància de trenta minuts, transcorreguts els quals si algun jugador no s’ha presentat perdrà la partida.

CINQUÈ - La incompareixença d’un equip no justificada a una de les rondes suposarà l’eliminació del campionat.

SISÈ - La competició es disputarà per eliminatòries en cas d´empat s´aplicaran el següents desempats:

- Sistema holandès de les partides clàssiques.

- Negres en el primer tauler de les partides clàssiques.

SETÈ - Cada equip haurà d’anomenar prèviament al començament del encontre un delegat-capità, que pot ser o no jugador. Actuarà com portaveu de l’equip i presentarà a l’àrbitre la llista de força del seu club i l’alineació del seu equip prèviament a l’encontre. No està facultat en cap cas per a aturar el seu propi rellotge (cas de ser jugador), ni avisar de la caiguda d’una bandera, però podrà recomanar als seus jugadors sobre la conveniència d’oferir o declinar taules i/o rendir-se. La decisió final referent a això l’assumirà el jugador.

VUITÈ - El torneig és vàlid per a ELO FEDA i FIDE. S’aplicarà el Reglament vigent de la FIDE.

NOVÈ - L’àrbitre principal del torneig serà AI Vicente Diez. L’organització serà a càrrec de Chess Mallorca. L’arbitratge serà assistit pel programa Swissmanager. Tota reclamació haurà de presentar-se per escrit i com a termini màxim fins a una hora una vegada finalitzada la ronda en la qual va tenir lloc el fet objecte de reclamació. L’àrbitre resoldrà la reclamació abans del començament de la següent ronda o de la publicació dels resultats si la reclamació es refereix a l’última ronda. No es constituirà Comitè de Competició, les possibles apel•lacions a la decisió arbitral, que hauran de formular-se, en tot cas, a les dotze hores de la notificació (publicació) de la mateixa, les resoldrà el Jutge Únic de la Federació Balear d’Escacs.

DESÈ - El primer classificat es proclamarà Campió de Balears per equips 2017, i tindrà dret a participar en representació de Balears, en el primer Campionat d’Espanya per equips, que no tingui dret a participar. Sempre i quan no hagi obtingut aquest dret al 2017.

ONXÈ - Els participants en el torneig autoritzen la publicació de les seves dades personals en els diferents mitjans de comunicació que l’organització consideri oportuns per a la necessària difusió de l´esdeveniment (llistats de resultats, classificacions, participants, partides, fotografies, etc.)

TRETZÈ - La participació dels clubs en el Campionat de Balears per Equips suposa la total acceptació del contingut d’aquestes bases.

CATORZÈ - L’organització es reserva el dret de modificar les presents bases amb antelació suficient i, especialment, a modificar l’horari o data d’una o més rondes donant avís sempre amb l’antelació suficient o, com a mínim, al començament de la ronda anterior.

QUINZÈ -Aquestes bases substitueixen a les bases del Campionat de Balears per equips 2017 derogades pel comitè de competició de la Federació Balear d’Escacs i les mencions al Campionat de Balears per equips a diferents circulars.

ANNEX 1: NORMATIVA FEDA PER A LES COMPETICIONS PER EQUIPS

Será obligatoria la alineación en cada encuentro de dos jugadores seleccionables por la FEDA. Es decir, con nacionalidad española y bandera FIDE española.

A estos efectos, los jugadores que cumplan las siguientes condiciones se considerarán incluidos en el grupo de seleccionables:

• Los jugadores extranjeros menores de 18 años con tarjeta de residencia o escolarizados en España. Deberán también constar en la FIDE bajo bandera española.

• Los jugadores extranjeros mayores de 18 años que cumplan las siguientes condiciones (todas).

a) ELO FIDE y FEDA igual o menor que 2200.
b) Acreditación de residencia en España con tres años de antigüedad.
c) Constar en la FIDE bajo bandera española.