Campionat de Balears sub-10 2018 (Bases)

PRIMER: Es celebrarà a l´Hotel Horizonte de Palma (Carrer de Vista Alegre 1).

L´hotel oficial serà l´Amic Horizonte. El preu de l´habitació doble en PC (aigua inclosa) serà de 50 € per persona i dia. El suplement de l´habitació individual serà de 30 € per dia. Els nins menors de 12 anys acompanyats de 2 menors 50 % de descompte. Per a reserves enviar correu a fbe@fbescacs.org

SEGON: Del 30 de març a l´1 d´abril.

1a ronda: Dia 30 de març a les 16:30 hores.
2a ronda: Dia 30 de març a les 18:30 hores.
3a ronda: Dia 31 de març a les 16:30 hores.
4a ronda: Dia 31 de març a les 18:30 hores.
5a ronda: Dia 1 d´abril a les 16:30 hores.
6a ronda: Dia 1 d´abril a les 18:30 hores.

Lliurament de premis: Dia 1 d´abril en finalitzar la última partida.

SEGON: Els jugadors competiran en un sol grup. Es disputarà un torneig per sistema suís a sis rondes a partides a 30 minuts per jugador més un increment de 30 segons per jugada. Amb obligació d’apuntar totes les jugades amb el sistema algebraic.

TERCER: No es podran sol·licitar byes de mig punt. Els de 0 punts s´hauran de sol·licitar com a tard abans d´aparellar la ronda a la qual es demana el bye.

QUART: Els rellotges s’engegaran a l’hora prevista per a l´inici de cada ronda. Els jugadors tindran 15 minuts de retard per presentar-se davant del tauler o avisar a l´àrbitre de la seva arribada; transcorregut aquest temps es considera incompareixença i es perdrà la partida. La incompareixença no justificada a una ronda suposarà l’eliminació del campionat. Si un jugador és eliminat ocuparà la última plaça de la classificació i perdrà el dret a participar en el respectiu Campionat d´Espanya.

CINQUÈ: Els sistemes de desempat s´aplicaran en aquest ordre: resultat particular, bucholz menys el pitjor resultat, bucholz total, sonnen, progressiu, número de victòries i sorteig.

SISÈ: Els participants que precisin abandonar la sala de joc en el transcurs de les seves partides hauran de sol•licitar-ho a l’equip arbitral. Una vegada acabades les seves partides els jugadors col•locaran les peces en el tauler, lliuraran les planelles a l’àrbitre i abandonaran la zona habilitada de joc.

SETÈ: El Comitè de Competició serà el Jutge Únic de la Federació Balear d´Escacs. Tota reclamació davant el mateix haurà de ser per escrit i tindrà com a termini màxim fins a mitja hora una vegada finalitzada la partida en la qual tingui lloc el fet objecte de reclamació.

VUITÈ El primer classificat es proclamarà Campió de Balears sub-10.

TROFEUS

Campió
2n classificat
3r classificat

1a classificada
2n classificada
3r classificada

Medalla per a tots els partiicipants.

Trofeus acumulatius

Les condicions i drets per al respectiu Campionat d´Espanya es publicarà en una circular abans de l´inici del Campionat.

NOVÈ Es prohibeix la utilització de telèfons mòbils i aparells electrònics durant les partides, al jugador que li soni el telèfon mòbil perdrà la seva partida. Està prohibit concórrer a la sala amb aquests aparells.

DESÈ: Podran participar:

- El campió i campiona de Balears

- 1 classificat i 1 classificada de cada una de les delegacions.

- 2 convidats i 2 convidades per l´organització.

- Aquells jugadors que hagin participat en el seu respectiu campionat insular.

La inscripció serà de 15 €. Queden exempts el campió i campiona de Balears i el classificat i classificada de cada una de les delegacions. En tot cas s´ha de disposar de llicència federativa balear en vigor.

El termini d´inscripció acaba dia 4 de març a les 20:00 hores per als campionas de Balears i fins al 27 de març a les 20:00 hores per a la resta de jugadors. I es realitzaran al correu electrònic fbe@fbescacs.org

ONZÈ - L’organització es reserva el dret de modificar les presents bases amb antelació suficient i, especialment, a modificar l’horari o data d’una o més rondes donant avís sempre amb l’antelació suficient o, com a mínim, al inici de la ronda anterior. El no especificat en aquestes bases es regiran per les lleis de la FIDE.

La participació en el torneig significa l’acceptació de les mateixes.