Campionat de Balears sub-16 2018 (Bases)

PRIMER - Es celebrarà a Eivissa, Hotel Ibiza Playa (Carrer de Tarragona, 3, 07800 Eivissa) del 4 al 6 de maig.

SEGON - Sols podran participar els jugadors sub-16 classificats.

TERCER – Es disputarà un torneig per sistema suís a cinc rondes amb un ritme de joc de seixanta minuts per jugador més un increment de 30 segons per jugada. Amb obligació d’apuntar totes les jugades.

QUART - Calendari:

Reunió tècnica de delegats de cada una de les illes: Divendres 4 de maig a les 09,30 hores.

Ronda 1: Divendres 4 de maig a les 11,00 hores.

Ronda 2: Divendres 4 de maig a les 16,30 hores.

Ronda 3: Dissabte 5 de maig a les 10,00 hores.

Ronda 4: Dissabte 5 de maig a les 16,30 hores.

Ronda 5: Diumenge 6 de maig a les 10,00 hores.

Lliurament de premis: Dia 6 de maig en finalitzar la última partida.

CINQUÈ - Els rellotges s’engegaran a l’hora prevista per a l´inici de cada ronda. Els jugadors tindran 15 minuts de retard per presentar-se davant del tauler o avisar a l´àrbitre de la seva arribada; transcorregut aquest temps es considera incompareixença i es perdrà la partida. La incompareixença no justificada a una ronda suposarà l’eliminació del campionat. Si un jugador és eliminat ocuparà la última plaça de la classificació i perdrà el dret a participar en el respectiu Campionat d´Espanya.

SISÈ - Els sistemes de desempat s´aplicaran en aquest ordre: resultat particular, bucholz menys el pitjor resultat, bucholz total, sonnen, progressiu, número de victòries i sorteig.

VUITÈ - El Comitè de Competició serà el Jutge Únic de la Federació Balear d´Escacs. Tota reclamació davant el mateix haurà de ser per escrit i tindrà com a termini màxim fins a mitja hora una vegada finalitzada la partida en la qual tingui lloc el fet objecte de reclamació.

NOVÈ - El torneig comptarà amb un àrbitre principal, un director de torneig i altre personal auxiliar.

DESÈ - El primer classificat es proclamarà Campió de Balears. S’informarà mitjançant una circular de la Federació la normativa per a la classificació pels diferents Campionats d’Espanya.

PREMIS

Primer classificat
Segon classificat
Tercer classificat

ONZÈ - Es prohibeix la utilització de telèfons mòbils i aparells electrònics durant les partides, al jugador que li soni el telèfon mòbil perdrà la seva partida, s’aconsella no concórrer a la sala amb aquests aparells, es recorda la prohibició de fumar a tots els participants a causa de que els participants són menors d’edat.

DOTZÈ - L’organització es reserva el dret de modificar les presents bases amb antelació suficient i, especialment, a modificar l’horari o data d’una o més rondes donant avís sempre amb l’antelació suficient o, com a mínim, al inici de la ronda anterior. El no especificat en aquestes bases es regiran per les lleis de la FIDE. La participació en el torneig significa l’acceptació de les mateixes. Es recorda que podrien sorgir modificacions a aquestes bases durant la reunió de delegats.

La participació en el torneig significa l’acceptació de les mateixes.