Campionat de Balears sub-18 2013 (Bases)

PRIMER - El Campionat de Balears Individual Juvenil es disputarà per sistema lliga entre vuit participants i a set rondes.

SEGON - Les partides es disputaran a Ferreries, del 27 al 30 de març.

TERCER - L’horari de les rondes serà el següent:

- Primera ronda: Dimecres 27 de març a les 17:00 hores.

- Segona ronda: Dijous 28 de març a les 10:00 hores.

- Tercera ronda: Dijous 28 de març a les 16:30 hores.

- Quarta ronda: Divendres 29 de març a les 10:00 hores.

- Cinquena: Divendres 29 de març a les 16:30 hores.

- Sisena ronda: Dissabte 30 de març a les 10:00 hores.

- Setena ronda: Dissabte 30 de març a les 16:30 hores.

QUART - El ritme de joc serà de 90 minuts per a tota la partida i jugador, més una bonificació de trenta segons per jugada. Els rellotges s’engegaran a l’hora prevista per al començament de cada ronda, perdent la partida el jugador que no comparegui quinze minuts després de l’hora assenyalada per al començament de la mateixa.

CINQUÈ - La incompareixença no justificada en una ronda suposarà l’eliminació del campionat.

SISÈ - En finalitzar la competició es sortejaran l’ordre dels dos primers sistemes de desempat entre: Resultat particular i Sonenborn-Berger. En cas de persistir l’empat s’aplicaran per aquest ordre els següents: nombre de victòries, sistema koya i armaggedon.

SETÈ - El torneig és vàlid per a ELO FEDA i FIDE, així com per a l’obtenció de normes de Mestre Balear. S’aplicarà el Reglament vigent de la FIDE.

VUITÈ - El Comitè de Competició quedarà integrat pel director del torneig i els dos jugadors de major ELO del campionat absolut. Tota reclamació davant el mateix haurà de ser per escrit i com termini màxim fins a mitja hora una vegada finalitzada la sessió en la qual va tenir lloc el fet objecte de reclamació.

NOVÈ - El sorteig de la primera ronda es realitzarà públicament una hora abans del començament de la competició.

DESÈ - L’àrbitre principal del Torneig serà José Francisco Suárez Roa, l´adjunt Guilem Simó i el Director del Torneig serà Moisés Pons Marqués.

ONZÈ - El primer classificat es proclamarà Campió de Balears Juvenil, i tindrà dret a participar en representació de Balears en el Campionat d’Espanya sub-18. Rebran trofeu els tres primers classificats.

DOTZÈ - L’organització es reserva el dret de modificar les presents bases amb antelació suficient i, especialment, a modificar l’horari o data d’una o més rondes donant avís sempre amb l’antelació suficient o, com a mínim, al començament de la ronda anterior.