Campionat de Balears sub-2000 2019 (Bases)

PRIMER: Es celebrarà a l´Hotel Horizonte de Palma (Carrer de Vista Alegre 1).

SEGON: Del 19 al 21 d´abril.

1a ronda: Dia 19 d´abril a les 16:30 hores.
2a ronda: Dia 19 d´abril a les 20:30 hores.
3a ronda: Dia 20 d´abril a les 10:00 hores.
4a ronda: Dia 20 d´abril a les 16:30 hores.
5a ronda: Dia 21 d´abril a les 10:00 hores.
6a ronda: Dia 21 d´abril a les 16:30 hores.

Lliurament de premis: Dia 21 d´abril en finalitzar la última partida.

SEGON: Els jugadors competiran en un sol grup. Es disputarà un torneig per sistema suís a sis rondes a partides a 60 minuts per jugador més un increment de 30 segons per jugada. Amb obligació d’apuntar totes les jugades amb el sistema algebraic.

TERCER: Els jugadors podran demanar un total de 2 byes valorats amb mig punt. Els byes s´hauran de sol·licitar com a tard abans d´aparellar la ronda a la qual es demana el bye. Per a les dues darreres rondes s’haurà de demanar abans de començar la segona ronda perquè aquest sigui valorat.

QUART: Els rellotges s’engegaran a l’hora prevista per a l´inici de cada ronda. Els jugadors tindran 15 minuts de retard per presentar-se davant del tauler o avisar a l´àrbitre de la seva arribada; transcorregut aquest temps es considera incompareixença i es perdrà la partida. La incompareixença no justificada a una ronda suposarà l’eliminació del campionat.

CINQUÈ: Els sistemes de desempat s´aplicaran en aquest ordre: resultat particular, bucholz menys el pitjor resultat, bucholz total, sonnen, progressiu, número de victòries i sorteig.

SISÈ: Els participants que precisin abandonar la sala de joc en el transcurs de les seves partides hauran de sol•licitar-ho a l’equip arbitral. Una vegada acabades les seves partides els jugadors col•locaran les peces en el tauler, lliuraran les planelles a l’àrbitre i abandonaran la zona habilitada de joc.

SETÈ: El Comitè de Competició serà el Jutge Únic de la Federació Balear d´Escacs. Tota reclamació davant el mateix haurà de ser per escrit i tindrà com a termini màxim fins a mitja hora una vegada finalitzada la partida en la qual tingui lloc el fet objecte de reclamació.

VUITÈ El primer classificat es proclamarà Campió de Balears sub-2000 i obtindrà el títol de Mestre Regional.

TROFEUS

Campió
2n classificat
3r classificat

NOVÈ Es prohibeix la utilització de telèfons mòbils i aparells electrònics durant les partides, al jugador que li soni el telèfon mòbil perdrà la seva partida. Està prohibit concórrer a la sala amb aquests aparells.

DESÈ: Podran participar:

- Aquells jugadors que tinguin menys de 2000 punts de la llista d’ELO FIDE a l’inici el campionat..

La inscripció serà de 15 €. Queda exempt el campió de Balears.

El termini d´inscripció acaba dia 16 d´abril a les 20:00 hores. I es realitzaran al correu electrònic fbe@fbescacs.org

ONZÈ - L’organització es reserva el dret de modificar les presents bases amb antelació suficient i, especialment, a modificar l’horari o data d’una o més rondes donant avís sempre amb l’antelació suficient o, com a mínim, al inici de la ronda anterior. El no especificat en aquestes bases es regiran per les lleis de la FIDE.

La participació en el torneig significa l’acceptació de les mateixes.