Campionat de Mallorca de Veterans 2015 (Informació)

CALENDARI

Les partides del campionat es disputaran del 12 de juny al 27 de juny.

HORARI DE LES RONDES

Primera ronda: Divendres 12 de juny a les 20:30 hores.

Segona ronda: Dissabte 13 de juny a les 16:30 hores.

Tercera ronda: Divendres 19 de juny a les 20:30 hores.

Quarta ronda: Dissabte 20 de juny a les 16:30 hores.

Cinquena ronda: Divendres 26 de juny a les 20:30 hores.

Sisena ronda: Dissabte 27 de juny a les 16:30 hores.

Es posaran els rellotges en marxa a l´hora d´inici de la sessió, donant-se per perduda la partida al jugador que no comparegui en el termini de mitja hora.

LOCAL

Casal Can Pere Ignasi (CAMPOS)

PARTICIPACIÓ

Nascuts al 1965 i anteriors.

INSCRIPCIONS

Gratuïtes. Fins el 10 de juny a les 20:00 hores. Al correu electrònic fbe@fbescacs.org

SISTEMA DE COMPETICIÓ

Sistema suís a 6 rondes a partides a 1:30 minuts més 30 segons d’increment per jugada.

SISTEMES DE DESEMPAT

En acabar l’última ronda es sortejarà l’ordre a aplicar entre els següents desempats: bucholz menys el pitjor resultat, bucholz total, i sonnen-berger. En cas d’empat en els anteriors s’aplicaran els següents (en aquest ordre): progressiu, resultat particular, partides guanyades i armaggedon. S’aplicaran les corresponents correccions FIDE.

PREMIS i CLASSIFICACIONS

Seran premiats els tres primers classificats. El campió tindrà dret a participar en el Campionat d’Espanya de Veterans, sempre i quan hagi abonat la llicència federativa abans del començament de la competició.

INCOMPAREIXENCES

La incompareixença injustificada d’un jugador en la primera ronda o dues incompareixences injustificades en rondes successives suposaran l’eliminació de la competició.

BYES

Es podrà demanar un màxim de dos byes de mig punt. El termini màxim per demanar-los és fins als començament de la ronda anterior a la que es vol demanar el bye. Els bye per a les dues ultimes rondes es podran demanar fins transcorreguts 30 minuts de la primera ronda.

EQUIP TÈCNIC

Organització: Club Foment d´Escacs Campos.

S’aplicarà el reglament de la FIDE per tot allò no recollit en aquestes bases. Les decisions arbitrals seran inapel•lables i la participació en el campionat implica l’acceptació de les presents bases.