Campionat de Mallorca de Veterans 2018 (Bases)

PRIMER: Es celebrarà a Local municipal de Binissalem (Sant Vicenç Paul, 7 1r -darrera Ajuntament)

SEGON: Del 2 al 17 de juny.

1a ronda: Dia 2 de juny a les 16:30 hores.
2a ronda: Dia 3 de juny a les 16:30 hores.
3a ronda: Dia 8 de juny a les 20:00 hores.
4a ronda: Dia 9 de juny a les 16:30 hores.
5a ronda: Dia 10 de juny a les 16:30 hores.
6a ronda: Dia 16 de juny a les 16:30 hores.
7a ronda: Dia 17 de juny a les 16:30 hores.

Lliurament de premis: Dia 17 de juny en finalitzar la última partida.

SEGON: Els jugadors competiran en un sol grup. Es disputarà un torneig per sistema suís a set rondes a partides a 90 minuts per jugador més un increment de 30 segons per jugada. Amb obligació d’apuntar totes les jugades amb el sistema algebraic.

TERCER: Es podran sol·licitar dos byes de mig punt. Aquests s´hauran de sol·licitar abans de l´inici de la primera ronda.

QUART: Els rellotges s’engegaran a l’hora prevista per a l´inici de cada ronda. Els jugadors que no es presentin abans de 30 minuts després de l´hora prevista d´inici de la ronda perdran la partida per incompareixença. La incompareixença no justificada a una ronda suposarà l’eliminació del campionat. Si un jugador és eliminat ocuparà la última plaça de la classificació i perdrà el dret a participar en el respectiu Campionat de Balears.

CINQUÈ: Els sistemes de desempat s´aplicaran en aquest ordre: resultat particular, bucholz menys el pitjor resultat, bucholz total, sonnen, progressiu, número de victòries i sorteig.

SISÈ: Els participants que precisin abandonar la sala de joc en el transcurs de les seves partides hauran de sol•licitar-ho a l’equip arbitral. Una vegada acabades les seves partides els jugadors col•locaran les peces en el tauler, lliuraran les planelles a l’àrbitre i abandonaran la zona habilitada de joc.

SETÈ: El Comitè de Competició serà el Jutge Únic de la Federació Balear d´Escacs. Tota reclamació davant el mateix haurà de ser per escrit i tindrà com a termini màxim fins a mitja hora una vegada finalitzada la partida en la qual tingui lloc el fet objecte de reclamació.

VUITÈ El primer classificat de l´obert es proclamarà Campió de Mallorca de Veterans +50. El primera classificat +65 es proclamarà Campió de Mallorca de Veterans +65.

TROFEUS

Campió
2n classificat
3r classificat

Campió +65

Les condicions i drets per al respectiu Campionat de Balears es publicarà en una circular abans de l´inici del Campionat.

NOVÈ Es prohibeix la utilització de telèfons mòbils i aparells electrònics durant les partides, al jugador que li soni el telèfon mòbil perdrà la seva partida. Està prohibit concórrer a la sala amb aquests aparells.

DESÈ: Es podran inscriure aquells jugadors nascuts al 1968 o anys anteriors. La incripció serà 5 € per jugador. Es realitzaran al correu electrònic fbe@fbescacs.org fins el dimarts 29 de maig a les 20:00 hores. És imprescindible tenir llicència FBE en vigor i haver pagat la inscripció abans de l´inici del Campionat.

ONZÈ - L’organització es reserva el dret de modificar les presents bases amb antelació suficient i, especialment, a modificar l’horari o data d’una o més rondes donant avís sempre amb l’antelació suficient o, com a mínim, al inici de la ronda anterior. El no especificat en aquestes bases es regiran per les lleis de la FIDE.

La participació en el torneig significa l’acceptació de les mateixes.