Campionat de Mallorca Escolar s10 2018 (Bases)

PRIMER: Es celebrarà a l´Hotel Iberostar Royal Cristina.

SEGON: El 11 de març.

1a ronda: 10:00 h.
2a ronda: 10:45 h.
3a ronda: 11:30 h.
4a ronda: 12:15 h.
5a ronda: 16:00 h.
6a ronda: 16:45 h.
7a ronda: 17:30 h.
8a ronda: 18:15 h.

Lliurament de premis: En finalitzar la última partida.

SEGON: Els jugadors competiran en una categoria:

Sub-10: nascuts el 2008 i posteriors.

Es disputarà un torneig per sistema suís a 8 rondes a partides a 15 minuts per jugador més un increment de 5 segons per jugada.

TERCER: Es podran sol·licitar dos byes de mig punt. Aquests s´hauran de sol·licitar abans de l´inici de la primera ronda.

QUART: Els rellotges s’engegaran a l’hora prevista per a l´inici de cada ronda. Els jugadors que no es presentin abans de 15 minuts després de l´hora prevista d´inici de la ronda perdran la partida per incompareixença. La incompareixença no justificada a una ronda suposarà l’eliminació del campionat. Si un jugador és eliminat ocuparà la última plaça de la classificació i perdrà el dret a participar en el respectiu Campionat de Balears.

CINQUÈ: Els sistemes de desempat s´aplicaran en aquest ordre: resultat particular, bucholz menys el pitjor resultat, bucholz total, sonnen, progressiu, número de victòries i sorteig.

SISÈ: Els participants que precisin abandonar la sala de joc en el transcurs de les seves partides hauran de sol•licitar-ho a l’equip arbitral. Una vegada acabades les seves partides els jugadors col•locaran les peces en el tauler, lliuraran les planelles a l’àrbitre i abandonaran la zona habilitada de joc.

SETÈ: El Comitè de Competició serà el Jutge Únic de la Federació Balear d´Escacs. Tota reclamació davant el mateix haurà de ser per escrit i tindrà com a termini màxim fins a mitja hora una vegada finalitzada la partida en la qual tingui lloc el fet objecte de reclamació.

VUITÈ El primer classificat (nin o nina) de cada categoria es proclamarà Campió de Mallorca sub-10. La primera nina classificada es proclamarà Campiona de Mallorca sub-10.

TROFEUS

3 primers classificats (nin o nina).
3 primeres nines classificades.

Premis acumulables. Medalla per a tots els participants

Les condicions i drets per al respectiu Campionats de Balears es publicarà en una circular abans de l´inici de la primera ronda.

NOVÈ Es prohibeix la utilització de telèfons mòbils i aparells electrònics durant les partides, al jugador que li soni el telèfon mòbil perdrà la seva partida. Està prohibit concórrer a la sala amb aquests aparells.

DESÈ: Es realitzaran al correu electrònic fbe@fbescacs.org fins el dijous 8 de març a les 20:00 hores. És imprescindible tenir llicència FBE en vigor.

ONZÈ - L’organització es reserva el dret de modificar les presents bases amb antelació suficient i, especialment, a modificar l’horari o data d’una o més rondes donant avís sempre amb l’antelació suficient o, com a mínim, al inici de la ronda anterior. El no especificat en aquestes bases es regiran per les lleis de la FIDE.

La participació en el torneig significa l’acceptació de les mateixes.