Campionat de Mallorca Escolar sub 12-14-16 2018 (Bases)

PRIMER: Es celebrarà al Palma Arena (Avinguda Uruguai s/n).

SEGON: Del 2 de febrer al 23 de març.

1a ronda: Dia 2 de febrer a les 18:30 h.
2a ronda: Dia 9 de febrer a les 18:30 h.
3a ronda: Dia 16 de febrer a les 18:30 h.
4a ronda: Dia 23 de febrer a les 18:30 h.
5a ronda: Dia 2 de març a les 18:30 h.
6a ronda: Dia 9 de març a les 18:30 h.
7a ronda: Dia 16 de març a les 18:30 h.

La ronda de dia 2 de març únicament es realitzarà a les categories amb més de 32 inscrits.

Lliurament de premis: Dia 16 de març en finalitzar la última partida.

SEGON: Els jugadors competiran en tres categories:

Sub-16: nascuts el 2002 i 2003.
Sub-14: nascuts el 2004 i 2005.
Sub-12: nascuts el 2006 i 2007.

Es disputarà un torneig per sistema suís a set rondes a partides a 60 minuts per jugador més un increment de 30 segons per jugada. En el cas de què algun jugador tingui més de 2200 punts d´ELO FIDE el ritme de joc serà de 90 minuts per jugador més un increment de 30 segons per jugada. Amb obligació d’apuntar totes les jugades amb el sistema algebraic.

TERCER: Es podran sol·licitar dos byes de mig punt. Aquests s´hauran de sol·licitar abans de l´inici de la segona ronda. Byes per la primera ronda s´hauran de sol·licitar al formalitzar la inscripció.

QUART: Els rellotges s’engegaran a l’hora prevista per a l´inici de cada ronda. Els jugadors que no es presentin abans de 30 minuts després de l´hora prevista d´inici de la ronda perdran la partida per incompareixença. La incompareixença no justificada a una ronda suposarà l’eliminació del campionat. Si un jugador és eliminat ocuparà la última plaça de la classificació i perdrà el dret a participar en el respectiu Campionat de Balears.

CINQUÈ: Els sistemes de desempat s´aplicaran en aquest ordre: resultat particular, bucholz menys el pitjor resultat, bucholz total, sonnen, progressiu, número de victòries i sorteig.

SISÈ: Els participants que precisin abandonar la sala de joc en el transcurs de les seves partides hauran de sol•licitar-ho a l’equip arbitral. Una vegada acabades les seves partides els jugadors col•locaran les peces en el tauler, lliuraran les planelles a l’àrbitre i abandonaran la zona habilitada de joc.

SETÈ: El Comitè de Competició serà el Jutge Únic de la Federació Balear d´Escacs. Tota reclamació davant el mateix haurà de ser per escrit i tindrà com a termini màxim fins a mitja hora una vegada finalitzada la partida en la qual tingui lloc el fet objecte de reclamació.

VUITÈ El primer classificat (nin o nina) de cada categoria es proclamarà Campió de Mallorca sub-12, sub-14 i sub-16 respectivament. La primera nina classificada de cada categoria es proclamarà Campiona de Mallorca sub-12, sub-14 i sub-16 respectivament.

TROFEUS

3 primers classificats (nin o nina) de cada categoria.
3 primeres nines classificades de cada categoria.

Premis acumulables. Medalla per a tots els participants

Les condicions i drets per al respectius Campionats de Balears es publicaran en una circular abans de l´inici de la primera ronda.

NOVÈ Es prohibeix la utilització de telèfons mòbils i aparells electrònics durant les partides, al jugador que li soni el telèfon mòbil perdrà la seva partida. Està prohibit concórrer a la sala amb aquests aparells.

DESÈ: Es realitzaran al correu electrònic fbe@fbescacs.org fins el dijous 1 de febrer a les 20:00 hores. És imprescindible tenir llicència FBE en vigor.

ONZÈ - L’organització es reserva el dret de modificar les presents bases amb antelació suficient i, especialment, a modificar l’horari o data d’una o més rondes donant avís sempre amb l’antelació suficient o, com a mínim, al inici de la ronda anterior. El no especificat en aquestes bases es regiran per les lleis de la FIDE.

La participació en el torneig significa l’acceptació de les mateixes.