Campionat de Mallorca Femení 2011 (Bases)

PRIMER - El Campionat de Mallorca Individual Femení es disputarà per sistema lliga entre cinc participants i a cinc rondes.

SEGON - Les partides es disputaran a Palmanyola, a la Biblioteca (Avinguda les Dàlies), del 18 de novembre al 22 de desembre de 2011.

TERCER - Les partides començaran a les 18:00 hores.

Horari de les rondes:

- Primera ronda: Divendres 18 de novembre a les 18:00 hores.

- Segona ronda: Divendres 25 de novembre a les 18:00 hores.

- Tercera ronda: Divendres 2 de desembre a les 18:00 hores.

- Quarta ronda: Divendres 16 de desembre a les 18:00 hores.

- Cinquena ronda: Dijous 22 de desembre a les 18:00 hores.

QUART - El ritme de joc serà de 60 minuts per a tota la partida i jugadora, més una bonificació de 30 segons per jugada. Els rellotges s’engegaran a l’hora prevista per al començament de cada ronda, perdent la partida la jugadora que no comparegui mitja hora després de l’hora assenyalada per al començament de la mateixa.

CINQUÈ - La incompareixença no justificada en una ronda suposarà l’eliminació del campionat.

SISÈ - En finalitzar la competició es sortejarà l’ordre dels dos primers sistemes de desempat entre: Resultat particular i Sonnenborn-Berger. En cas de persistir l’empat s’aplicaran per aquest ordre els següents: nombre de victòries, sistema koya i armaggedon.

SETÈ - El torneig és vàlid per a ELO FEDA i FIDE, així com per a l’obtenció de normes de Mestre Balear. S’aplicarà el Reglament vigent de la FIDE, i especialment quant a les prohibicions d’ús de telèfons mòbils durant les partides i anotació de la jugada prèviament a la seva realització, així com en l’obligatorietat d’anotar mitjançant el sistema algebraic.

VUITÈ - El Comitè de Competició quedarà integrat per les dues jugadores de major ELO no implicades en la reclamació. Tota reclamació davant el mateix haurà de ser per escrit i com termini màxim fins a mitja hora una vegada finalitzada la sessió en la qual va tenir lloc el fet objecte de reclamació.

NOVÈ - El sorteig de la primera ronda serà dirigit.

DESÈ - L’àrbitre principal del torneig serà Jeroni Bergas Ferriol, i la direcció tècnica la portarà el Grup Esspiral.

ONZÈ – La primera classificada es proclamarà Campiona de Mallorca Absoluta femenina, i tindrà dret a participar en representació de Mallorca en el Campionat de Balears individual absolut femení. La primera classificada sub-18 es proclamarà Campiona de Mallorca sub-18, i tindrà dret a participar en representació de Mallorca Campionat de Balears individual absolut femení. Rebran trofeu les cinc primeres classificades i la primera classificada sub-18.

DOTZÈ - L’organització es reserva el dret de modificar les presents bases amb antelació suficient i, especialment, a modificar l’horari o data d’una o més rondes donant avís sempre amb l’antelació suficient o, com a mínim, al començament de la ronda anterior.

DISPOSICIÓ ADDICIONAL: Tant sols es podrà sol•licitar l’avançament o l’endarreriment de les partides en el cas de que la competició coincideixi amb una altra competició oficial de la FBE, FEDA o FIDE. En cap cas es podrà ajornar un número superior a dos jornades, ni tampoc l’última ronda.