Campionat de Mallorca Femení 2017 (Bases fase final)

PRIMER - Es celebrarà a la seu de la Federació Balear d´Escacs (Pavelló Palma Arena) el 5 de març.

SEGON - Les jugadores competiran en un sol grup.

TERCER – Es disputarà per sistema lliga a tres rondes a partides a 60 minuts per jugador més un increment de 30 segons per jugada. Amb obligació d’apuntar totes les jugades.

QUART - Calendari:

1a ronda: Dia 5 de març a les 10:00 hores.
2a ronda: Dia 5 de març a les 15:00 hores.
3a ronda: Dia 5 de març a les 18:00 hores.

Desempats: Dia 5 de març en finalitzar la última ronda.

CINQUÈ - Els rellotges s’engegaran a l’hora prevista per a l´inici de cada ronda, perdent la partida la jugadora que no completi la primera jugada 15 minuts després de l’hora assenyalada per al començament de la mateixa. La incompareixença no justificada a una ronda suposarà l’eliminació del campionat. Els participants que precisin abandonar la sala de joc en el transcurs de les seves partides hauran de sol•licitar-ho a l’equip arbitral.

SISÈ - Per a la primera classificada els sistemes de desempat seran: resultat particular, dues partides a 5 minuts més 2 segons fischer, número de victòries, sonnen, sistema koya i número de punts en negres.

Per a la resta de posicions en acabar els sistemes de desempat seran: resultat particular, número de victòries, sonnen, sistema koya i número de punts en negres.

SETÈ - És obligatori anotar la partida mitjançant el sistema algebraic totes les jugades. Els jugadors, una vegada acabades les seves partides col•locaran les peces en el tauler, lliuraran les planelles a l’àrbitre i abandonaran la zona habilitada de joc.

VUITÈ - El Comitè de Competició serà el Jutge Únic de la Federació Balear d´Escacs. Tota reclamació davant el mateix haurà de ser per escrit i tindrà com a termini màxim fins a mitja hora una vegada finalitzada la partida en la qual tingui lloc el fet objecte de reclamació.

NOVÈ - La primera classificada es proclamarà Campiona de Mallorca Femenina.

DESÈ - Es prohibeix la utilització de telèfons mòbils i aparells electrònics durant les partides, al jugador que li soni el telèfon mòbil perdrà la seva partida, s’aconsella no concórrer a la sala amb aquests aparells, es recorda la prohibició de fumar a tots els participants a causa de que els participants són menors d’edat.

ONZÈ - L’organització es reserva el dret de modificar les presents bases amb antelació suficient i, especialment, a modificar l’horari o data d’una o més rondes donant avís sempre amb l’antelació suficient o, com a mínim, al inici de la ronda anterior. El no especificat en aquestes bases es regiran per les lleis de la FIDE. La participació en el torneig significa l’acceptació de les mateixes.