Campionat de Mallorca Femení 2018 (Bases)

PRIMER: Es celebrarà a l´Hotel Iberostar Cristina de Palma (Carrer Artur Pomar s/n).

SEGON: Del 14 al 18 de febrer.

1a ronda: Dia 14 de febrer a les 20:00 hores.
2a ronda: Dia 15 de febrer a les 20:00 hores.
3a ronda: Dia 17 de febrer a les 10:00 hores.
4a ronda: Dia 18 de febrer a les 10:00 hores.
5a ronda: Dia 18 de febrer a les 16:30 hores.

Lliurament de premis: Dia 18 de febrer en finalitzar la última partida.

SEGON: Les jugadores competiran en un sol grup. Es disputarà un torneig per sistema suís a cinc rondes a partides a 60 minuts per jugador més un increment de 30 segons per jugada. En el cas de què alguna jugadora tingui més de 2200 punts d´ELO FIDE el ritme de joc serà de 90 minuts per jugador més un increment de 30 segons per jugada. Amb obligació d’apuntar totes les jugades amb el sistema algebraic.

TERCER: Es podran sol·licitar dos byes de mig punt. Aquests s´hauran de sol·licitar abans de l´inici de la primera ronda.

QUART: Els rellotges s’engegaran a l’hora prevista per a l´inici de cada ronda. Les jugadores que no es presentin abans de 30 minuts després de l´hora prevista d´inici de la ronda perdran la partida per incompareixença. La incompareixença no justificada a una ronda suposarà l’eliminació del campionat. Si una jugadora és eliminada ocuparà la última plaça de la classificació i perdrà el dret a participar en el respectiu Campionat de Balears.

CINQUÈ: Els sistemes de desempat s´aplicaran en aquest ordre: resultat particular, bucholz menys el pitjor resultat, bucholz total, sonnen, progressiu, número de victòries i sorteig.

SISÈ: Les participants que precisin abandonar la sala de joc en el transcurs de les seves partides hauran de sol•licitar-ho a l’equip arbitral. Una vegada acabades les seves partides els jugadors col•locaran les peces en el tauler, lliuraran les planelles a l’àrbitre i abandonaran la zona habilitada de joc.

SETÈ: El Comitè de Competició serà el Jutge Únic de la Federació Balear d´Escacs. Tota reclamació davant el mateix haurà de ser per escrit i tindrà com a termini màxim fins a mitja hora una vegada finalitzada la partida en la qual tingui lloc el fet objecte de reclamació.

VUITÈ La primera classificada es proclamarà Campiona de Mallorca Femenina 2018.

TROFEUS

Campióna
2a classificada
3a classificada

1a classificada sub-16
2a classificada sub-16
3a classificada sub-16

Les condicions i drets per al respectiu Campionat de Balears es publicarà en una circular abans de l´inici del Campionat.

NOVÈ Es prohibeix la utilització de telèfons mòbils i aparells electrònics durant les partides, al jugador que li soni el telèfon mòbil perdrà la seva partida. Està prohibit concórrer a la sala amb aquests aparells.

DESÈ: La incripció serà 5 € per jugadora. Es realitzaran al correu electrònic fbe@fbescacs.org fins el dimarts 13 de febrer a les 20:00 hores. És imprescindible tenir llicència FBE en vigor i haver pagat la inscripció abans de l´inici del Campionat.

ONZÈ - L’organització es reserva el dret de modificar les presents bases amb antelació suficient i, especialment, a modificar l’horari o data d’una o més rondes donant avís sempre amb l’antelació suficient o, com a mínim, al inici de la ronda anterior. El no especificat en aquestes bases es regiran per les lleis de la FIDE.

La participació en el torneig significa l’acceptació de les mateixes.