1. Es consideraran jugadors sub-10 els nascuts a l´any 2007 i 2008.

2. Es classificaran un màxim de 32 jugadors.

3. Es classificaran per aquest ordre:

- La campiona femenina de cada comarca (Palma-Ponent, Llevant-Nord, Pla-Migjorn i Raiguer-Tramuntana).

- El millor classificat de la general (masculí o femení) de cada comarca (Palma-Ponent, Llevant-Nord, Pla-Migjorn i Raiguer-Tramuntana).

4. Les places no cobertes s´adjudicaran amb aquest ordre:

- S´aplicarà la següents fórmula per comarca:

Percentatge comarca = (Número de participants comarca - classificats comarca) / (número de participants 4 comarques - classificats 4 comarques)

Número de classificats comarca = Percentatge comarca * places no cobertes (arrodonint a la baixa)

- Les places no cobertes amb la fórmula s´adjudicaran a la comarca amb els decimals més alts.

En cas de que la participació a les comarques sigui molt elevada s´estudiarà augmentar el número de classificats.