Campionat de Mallorca sub-12 2019 (Bases)

PRIMER: Es celebrarà a l´Hotel Iberostar Cristina (carrer de Bartomeu Xamena, s/n). Dies 26 i 27 de gener.

1a ronda: Dia 26 de gener a les 10:00 h.
2a ronda: Dia 26 de gener a les 12:00 h.
3a ronda: Dia 26 de gener a les 16:00 h.
4a ronda: Dia 26 de gener a les 18:00 h.
5a ronda: Dia 27 de gener a les 10:00 h.
6a ronda: Dia 27 de gener a les 12:00 h.
7a ronda: Dia 27 de gener a les 16:30 h.

Lliurament de premis en finalitzar la última partida.

SEGON: Els jugadors competiran en una sola categoria:

Sub-12: nascuts el 2007 i 2008.

Es disputarà un torneig per sistema suís a set rondes a partides a 30 minuts per jugador més un increment de 30 segons per jugada. Amb obligació d’apuntar totes les jugades amb el sistema algebraic.

TERCER: Es podran sol·licitar dos byes de mig punt. Byes per a la primera ronda s’hauran de sol·licitar en el moment de la inscripció, per a les rondes posteriors s’han de sol·licitar abans de finalitzar la ronda anterior, tret dels byes de les dues darreres rondes que s’hauran de sol·licitar abans de finalizar la segona ronda.

QUART: Els rellotges s’engegaran a l’hora prevista per a l´inici de cada ronda. Els jugadors que no es presentin abans de 30 minuts després de l´hora prevista d´inici de la ronda perdran la partida per incompareixença. La incompareixença no justificada a una ronda suposarà l’eliminació del campionat. Si un jugador és eliminat ocuparà la última plaça de la classificació i perdrà el dret a participar en el respectiu Campionat de Balears.

CINQUÈ: Els sistemes de desempat s´aplicaran en aquest ordre: resultat particular, bucholz menys el pitjor resultat, bucholz total, sonnenborn-berger.

SISÈ: Els participants que precisin abandonar la sala de joc en el transcurs de les seves partides hauran de sol·licitar-ho a l’equip arbitral. Una vegada acabades les seves partides els jugadors col•locaran les peces en el tauler, lliuraran les planelles a l’àrbitre i abandonaran la zona habilitada de joc.

SETÈ: El Comitè de Competició serà el Jutge Únic de la Federació Balear d´Escacs. Tota reclamació davant el mateix haurà de ser per escrit i tindrà com a termini màxim fins a mitja hora una vegada finalitzada la partida en la qual tingui lloc el fet objecte de reclamació.

VUITÈ El primer classificat (nin o nina) es proclamarà Campió de Mallorca sub-12. La primera nina classificada es proclamarà Campiona de Mallorca sub-12.

TROFEUS

3 primers classificats (nin o nina) de cada categoria.
3 primeres nines classificades de cada categoria.
Premis acumulables. Medalla per a la resta de participants.

Les condicions i drets per als respectius Campionats de Balears es publicaran en una circular abans de l’inici de la primera ronda.

NOVÈ: Es prohibeix la utilització de telèfons mòbils i aparells electrònics durant les partides, al jugador que li soni el telèfon mòbil perdrà la seva partida. Està prohibit concórrer a la sala amb aquests aparells.

DESÈ: Les incripcions es realitzaran al correu electrònic fbe@fbescacs.org fins al dimarts 22 de gener a les 20:00 hores. És imprescindible tenir llicència FBE en vigor.

ONZÈ - L’organització es reserva el dret de modificar les presents bases amb antelació suficient i, especialment, a modificar l’horari o data d’una o més rondes donant avís sempre amb l’antelació suficient o, com a mínim, al inici de la ronda anterior. El no especificat en aquestes bases es regiran per les lleis de la FIDE.

La participació en el torneig significa l’acceptació d’aquestes bases.