Campionat de Mallorca sub-18 2016 (Bases)

PRIMER - Es celebrarà al Pavelló Palma Arena, del 26 al 29 de febrer.

SEGON - Els jugadors competiran en un sol grup.

TERCER – Es disputarà un torneig per sistema suís a quatre rondes a partides a 60 minuts per jugador més un increment de 30 segons per jugada. Amb obligació d’apuntar totes les jugades.

QUART - Calendari:

1a ronda: Dia 26 de febrer a les 18:00 hores.
2a ronda: Dia 27 de febrer a les 10:00 hores.
3a ronda: Dia 28 de febrer a les 10:00 hores
4a ronda: Dia 28 de febrer a les 16:30 hores.

CINQUÈ - Els rellotges s’engegaran a l’hora prevista per a l´inici de cada ronda, perdent la partida el jugador que no comparegui mitja hora després de l’hora assenyalada per al començament de la mateixa. La incompareixença no justificada a una ronda suposarà l’eliminació del campionat. Els participants que precisin abandonar la sala de joc en el transcurs de les seves partides hauran de sol•licitar-ho a l’equip arbitral.

SISÈ - Per al primer lloc el sistema de desempat serà partides ràpides sistema Armageddon una vegada finalitzada la última ronda. Per a la resta de posicions en acabar l’última ronda es sortejarà l’ordre a aplicar entre els següents desempats: bucholz menys el pitjor resultat, bucholz total, i sonnen. En cas d’empat en els anteriors s’aplicaran els següents (en aquest ordre): nombre de victòries, progressiu i sorteig. S’aplicaran les corresponents correccions FIDE.

SETÈ - És obligatori anotar la partida mitjançant el sistema algebraic totes les jugades. Els jugadors, una vegada acabades les seves partides col•locaran les peces en el tauler, lliuraran les planelles a l’àrbitre i abandonaran la zona habilitada de joc.

VUITÈ - El Comitè de Competició és l´establert per la Federació Balear d´Escacs. Tota reclamació davant el mateix haurà de ser per escrit i tindrà com a termini màxim fins a mitja hora una vegada finalitzada la partida en la qual tingui lloc el fet objecte de reclamació.

NOVÈ - El primer classificat es proclamarà Campió de Mallorca sub-18.

DESÈ - Es prohibeix la utilització de telèfons mòbils i aparells electrònics durant les partides, al jugador que li soni el telèfon mòbil perdrà la seva partida, s’aconsella no concórrer a la sala amb aquests aparells, es recorda la prohibició de fumar a tots els participants a causa de que els participants són menors d’edat.

ONZÈ - L’organització es reserva el dret de modificar les presents bases amb antelació suficient i, especialment, a modificar l’horari o data d’una o més rondes donant avís sempre amb l’antelació suficient o, com a mínim, al inici de la ronda anterior. El no especificat en aquestes bases es regiran per les lleis de la FIDE. La participació en el torneig significa l’acceptació de les mateixes.