Campionat de Menorca per Equips 2018 (Bases)

1 participar-hi els equips següents, segons els resultats obtinguts en el Campionat anterior, numerat segons el sorteig fet a l´Assemblea de clubs celebrat a Ferreries, dia 8 de gener, 2018:
Categoria preferent:

1. Alaior + as Mercadal
2. El Boscos de Ciutadella
3. Cercle Artístic de Ciutadella B
4. Cercle Artístic de Ciutadella A
5. Centre de cultura és el Castell
6. Club escacs Ferreries a
Primera categoria
1. Cercle Artístic de Ciutadella E
2. Cercle Artístic de Ciutadella C
3. Centro de Cultura des Castell B
4. Centro de Cultura des Castell D
5. Cercle Artístic de Ciutadella D
6. Club Cultural Esportiu de Sant Lluís que
7. Centro de Cultura des Castell C
8. C ´ escacs Ferreries Club B

2 el Campionat en la categoria preferent es reproduiran per sistema uneix dos retorns.
Al principi que es jugaran una lliga a una tornada, els quatre jugarà incloent-hi una nova lliga a una volta per determinar la classificació del primer al quart lloc en la categoria; els equips restants jugarà - també - incloent-hi una nova lliga a una volta per determinar la classificació de la cinquena a la vuitena plaça de la categoria.

Totes les reunions estan jugatn quatre consells per l´equip, el amfitrió equip juga amb blanc en el primer i tercer tauler, amb una taxa de 90 minuts durant tot el joc de joc més 30 segons d´increment de temps del primer moviment.

3. l´obraEquips dores s´alinearàn segons l´ordre de força, pARA del qual elaboració es regirà per l´elo de la FIDE; jugadors que no tinguin elo FIDE, s´ordenarà segons el seu elo FEDA sempre darrere els jugadors amb elo FIDE, darrere de jugadors amb elo FEDA s´ubicaran altres jugadors (amb menys de 1200 jugadors d´elo - no superarà aquesta dimensió tant avaluació F IDE com d´hivern - pot ser considerat com els jugadors sense ELO); jugadors amb ELO menys de 50 punts de diferència pot intercanviar la seva ubicació ordre força. L´ordre de força ha d´enviar a la delegació) per correu electrònic a dorogobe@gmail.com ) abans de començar el torneig. En cas d´incompliment aquest requisit serà considerat com a Orde de força inicial l´alineació de la primera reunió.
En principi, és suficient que es refereixen a un ordre de força per club i pot incloure en la mateixes jugadors alineats amb tots els equips del club, amb les restriccions només que es detallen a continuació:
a) El Cercle Artístic de Ciutadella presentarà 5 llistes de força, un per cada equip, els jugadors en els equips de primera pot reforçar un equip o B (cap jugador pot reforçar dos equips), però cap canvi en el primer equip. Els jugadors de l´equips A i B que, ocasionalment, per reforçar un equip de primer de maig no cartell amb els altres equips el club present en la primera.
b) El Centre de cultura de club és Villacarlos Castell presentarà 4 llistes de força (un per equip), els primers jugadors equips pot enfortir un equip, però no canviar d´equip a primera. Els jugadors de l´equip que, ocasionalment, reforçant un primer equip no pot alinear amb els altres equips el club present en la primera.
Nota: les restriccions no imposades per facilitar equips de completar els seus alineaments, que tenen els conductors, formadors per als jugadors joves, tots els jugadors amb interès pot jugar jocs en preferència; bé, ara ha de ser present que la categoria preferent és competició, mentre que el primer és la iniciació i entreteniment, aquest és el patró que ha governat per la fer alineacions.
Pot alinear jugadors no contingudes en l´ordre força, sempre que no es formula un altre Club; Una vegada has jugat són inserits en el lloc de l´ordre de la força que correspon a ells (sempre respectant les regles anteriors) per elo o per col. locació de tauler
En cas de dubte, el club indicarà el lloc que correspon a la nova firma.
En l´esdeveniment apareix ordre força o signe jugadors sense FIDE, hauran de comunicar les dades següents:
• Nom i cognoms en el format de la FIDE (surname1 surname2, nom).
• Data de format complet naixement FIDE)AAAa(dd - mm)
• Número i lletra del d.n.i.
4. El torneig vénennzara del 20 de gener, de 2018 litigi les reunions, als locals del joc prèviament designada per l´equip amfitrió, segons l´efecte calendari elaborat, el dissabte 27 de gener, 3, 10, 17 i 24 de febrer, 3, 10, 17 i 24 de març (es toca contínuament durant 10 dissabtes). Tots els partits de l´última ronda (24 març) poden ser agrupats segons (l´interès esportiu del dia) i l´acord previ dels clubs i va jugar en la Centre Municipal de Convencions de Mercadal.
Es Mercadal - Alaior jugat com local, a es Mercadal rondes 1, 2 i 4 i Alaior arrodoneix el 8 i 10.
Els jocs s´iniciaràn a les 16 h 30´ hores. UNCE llançat el guàrdia tindrà una tolerància de 30´, després que si un jugador no ha actuat perdrà el joc. En el cas que un equip no poden cobrir una reunió 4 taulers, hauria de ser vacants passat juntes.

El únic calendari pot ser modificat en casos excepcionals, per decisió de l´àrbitre del torneig, un cop hagueu éssentit als equips afectats.
5 és capità amfitrió de l´obligació enviar el resultat de la reunió tan aviat com sigui possible, per correu electrònic a dorogobe@gmail.com. En el cas que hi ha alguna queixa que han de remetre a la delegació l´Acta de l´etrobada i llistes d´elements afectats.
6. la classificació a categoria preferent es realitzarà per partit punts, sent aquesta puntuació 2 punts per victòria, 1 punt en cas d´empat i 0 punts per una derrota.
Sistemes de tiebreakers (segons la numeració de la Swissmanager) seran:
a) partit de punt n º 13
b) n º 14 punt partit dels punts corbata
(c) n º 01 joc punts anotats en tots els Campionat
Si continua l´empat elegit per dibuixar un conjunt de desempat, entre els previstos en el Swissmanager, desfer la igualtat.
En la primera categoria la classificació final es determinarà segons el punt de la Segona Lliga coincideixen; en cas d´empat descans sistemes serà designat prèviament per acumular resultats des de les 10 vegades jugats tres. Desempats dibuixar per (si escau) només té en compte els resultats de la Segona Lliga per determinar la classificació final. Òbviament la tiebreakers definir grups que jugarà la Segona Lliga seran les susdites tenint en compte només els resultats de la primera lliga.

Mantenir els equips de primera categoria preferent 5; classificat en el 6è lloc de l´equip se´n va avall a primera. El primer campió d´equip equival a preferent.

7. és obligatori d´escriure els títols utilitzant el sistema algebraica durant tot el joc. No 2 moviments es poden fer sense almenys un punt. Per promoure la seva publicació, equips preferits d´enviar la delegació de Menorca d´escacs, en format d´escacs de base, tots els jocs que han jugat com local.

8. el Campionat serà vàlid per ELO Nacional e internacional.

9. l´AGbitro serà Miguel Martí Vinent; lcom qüestions decidides dels àrbitres que ha formulat per escrit en un termini màxim de 24 hores des del final de la sessió on l´assumpte ocorria.
Es recomana que cada host de trobada designat un àrbitre auxiliar que assessorament bandera cauen i inicialment resoldre les incidències que pot demanar els jugadors. No hi ha cap àrbitre assistent a la sala, aquesta funció l´assumeixi el capità de cada equip (que normalment serà el primer panell de cada equip o en qualsevol cas, ambdós defensen el mateix tauler; sense perjudici que puguin ser un no-jugador i en aquest cas el capità d´un altre eq sistema pot ser qualsevol consell).
Els capitans dels equips pot aconsellar als seus jugadors en relació ofertes de taules, que estan segons les regles dels escacs. Només s´accepten subministrament col·lectiu de taules - per plantejar i resoldre entre els capitans - si abans de la reunió, tots els jugadors han delegat a aquesta funció.
En qualsevol cas, intentarà resoldre les incidències de mutu acord entre els contendents amb esports esperit i amistós, evitant la molèstia de jugadors que - tot i que han estat designats com a àrbitres - encara estan jugant.

10. la competició Comissió estarà formada pel delegat a Menorca (o el representant d´un club que reemplaçar-lo) i 2 representants dels clubs de l´illa (no afectat per l´incident possible). El Comitè serà només si hi ha un recurs a la decisió d´arbitratge, que ha de ser, en qualsevol cas - dins les 48 hores de la notificació de la mateixa.

11. a la sala de joc és pot no fumar; ni es pot analitzar mentre vius elements (els amfitrions seran habilitar una sala d´anàlisi). Els jugadors no es pot dur telèfon mòbil o qualsevol mecanisme electrònic (cada seient tindrà un lloc per emmagatzemar-los). Jugadors recomanats es el major temps possible contra la Junta o a les zones comunes, ha d´evitar que dels nostres rivals tenen la sensació que hi ha la possibilitat que ells són trampes per consulta electrònica.
Participants en el torneig (o els seus representants legals) autoritzar la realització de fotos de l´esdeveniment i la seva publicació en blocs, xarxes socials, premsa... En el cas que un jugador no vol cedir les seves imatges ha deixat saber per e. mail la delegació de Menorca d´escacs)simosola@gmail.com)

12. el Campionat es regirà per les normes vigents de la FIDE i la participació en això implica l´acceptació d´aquestes condicions.

Gener 2018