Campionat Eivissa-Formentera per Equips 2019 (bases)

1. Hi prendran parte en el mateix els equips representants dels clubs d´escacs: C.E. Ibiza 64; C.E. Puig d´en Valls; C.E. Yebisah; C.E. Quatre Torres; y C.E. Peña Deportiva.

2. El campionat es disputarà a quatre taulers per equip, amb sistema lliga a una volta, i amb un ritme de joc de 90 minuts per tota la partida més 30 segons d´increment de temps des de la primera jugada

3. El sorteig aleatori dels equips participants ha resultat el següent:: Nº 1, C.E. Peña Deportiva;
Nº 2, C.E. Axedrez Yebisah-A; Nº 3, C.E. Ibiza 64-A; Nº 4, C.E. Puig d´en Valls-A; Nº 5, C.E. Ibiza 64-B; Nº 6, Axedrez Yebisah-B; Nº 7, C.E. Quatre Torres; y Nº 8, C.E. Puig d´en Valls-B

4. Els equips estaran formats per un màxim de 12 jugadors ordenats segons llistat ELO FIDE, permetent poder intercanviar a jugadors amb una diferència igual o inferior a 150 punts. Aquest llistat es mantindrà per a tota la competició i serà enviat fins el dia 02 de febrer al àrbitre, mitjançant un correu electrònic a torneosajedrezibiza@gmail.com.

5. El torneig començarà el dia 9 de febrer, disputant les trobades a les seus socials de cada club que vaig actuar com a local, permetent previ avís a l´organització disposar del Saló d´Actes de la Piscina Municipal de Can Misses, a Eivissa, els dissabtes a la tarda a partir de les 15h Si els equips implicats de mutu acord tant en el calendari com a horari decidissin una altra cosa, per a la seva corresponent permís hauran de comunicar prèviament per escrit mitjançant correu electrònic a l´àrbitre
Calendari; Ronda 1ª, 09-02-2019; 2ª R, 16-02-2019; 3ª R. 23-02-2019; 4ª R, 09-03-2019; 5ª R. 16-03-2019; 6ª R, 23/03/2019; y 7ª R., 30/03/2019.

6. Almenys quinze (15) minuts abans de l´inici de les partides, els capitans dels equips hauran de lliurar l´alineació del seu equip. En cas contrari l´alineació serà per defecte, és a dir, els quatre primers jugadors de més ELO. Signaran l´acta de trobada, redactaran qualsevol incidència esdevinguda i la faran arribar el més aviat possible a l´àrbitre.

7. La no-assistència d´un equip sense justificació a una ronda causarà la baixa immediata de l´equip en el torneig.

8. El jugador que es presenti davant el tauler amb 30 minuts o més temps de retard després de començada la sessió de joc, perdrà la partida.

9. Els participants en el torneig autoritzen la cessió de dades segons la Llei Orgànica de Protecció de Dades LOPD i Reglament que el desenvolupa en els diferents mitjans de comunicació que l´organització consideri oportuns per a la necessària difusió de l´esdeveniment (llistat de resultats, classificacions, participants, partides, fotografies, etc.)

10. Resultarà vencedor del campionat l´equip que aconsegueixi més punts de matx, sent aquesta puntuació de 2 punts per victòria, 1 punt en cas d´empat i 0 punts per derrota. El sistema de desempat serà pel següent ordre: a) punts de partida; b) resultat particular del matx; d) Sonneborn-Berger; d) desempat per taulers de tot el torneig.

11. El campionat serà vàlid per Elo FIDE i Elo FEDA.

12. L´àrbitre serà el Sr. Antonio Pita Ribas i el Director del Torneig, Sr. Justino Quero Forero

13. El campionat es regirà pel reglament de la FIDE l´1 de gener de 2018