Campionat Individual Eivissa 2018 (Bases)

1. El termini màxim d´inscripció finalitzarà el dijous dia 01 de novembre de 2018, a les 20:00 hores. les inscripcions es podran realitzar per correu electrònic: torneosajedrezibiza@gmail.com, indicant nom, cognoms i data de naixement i estar federats en l´any en vigor. També s´estableix una quota de inscripció de 10 € per participant.

2. El torneig es disputarà a sistema suís computable per Elo Fide i Elo Feda i la velocitat de joc serà de 90 minuts de temps total més 30 segons d´increment per jugada efectuada, per jugador i per tota la partida.

3. El Campionat es disputarà a la Sala de la Cafeteria del Consell d´Eivissa.

4. Els sistemes de desempats seran: Bucholz menys el pitjor resultat; Bucholz total; Sonnen-Berger; progressiu; Resultat particular.

5. Les rondes començaran, els dissabtes a les 16:30 hores i diumenges, a les 10 hores, segons el calendari de joc següent:

1ª R.:04/11; 2a R .: 10/11; 3a R .: 11/11; 4ª R .: 17/11; 5a R .: 18/11; 6a R .: 24/11; 7a R .: 25/11.

6. El sorteig i emparellaments de la primera ronda es publicaran a no molt tard el matí del dissabte 3, al web www.chessresults.com Per a les rondes següents el sorteig es realitzarà en acabar la ronda anterior.

7. Durant el joc està prohibit tenir un telèfon mòbil i / o qualsevol altre instrument de comunicació en l´àrea de joc. L´incompliment d´aquest punt porta amb si la pèrdua de la partida. per motius organitzatius únicament es permetrà l´ús del mòbil a l´àrbitre principal, Àrbitre adjunt i al director del Torneig.

8. Els participants en el torneig autoritzen la cessió de dades segons la Llei Orgànica de Protecció de Dades LOPD i Reglament que el desenvolupa en els diferents mitjans de comunicació que l´organització consideri oportuns per a la necessària difusió de l´esdeveniment (llistats de resultats, classificacions, participants, partides, etc.)

9. La no-assistència sense justificació causarà la baixa immediata del jugador. La justificació haurà comunicar a l´àrbitre abans de la finalització de la ronda.

10. El jugador que es presenti davant el tauler amb 30 minuts o més temps de retard després de començada la sessió de joc, perdrà la partida.

11. Tot jugador podrà disposar de dos descansos (Byes de ½ punt). El bye se sol·licitarà per escrit i signat a la taula arbitral de la següent manera:
El bye per a la següent ronda es demanarà abans de la finalització de la primera hora de joc i per als byes de les dues últimes rondes s´han de sol·licitar abans de la tercera ronda. En qualsevol altra circumstància, el jugador és lliure de demanar un bye abans de l´aparellament de la següent ronda, però rebrà 0 punts.

12. El torneig serà classificatori per als Campionats de Balears de 2019, que inclou al Individual Absolut (1 plaça directament), al Femení Absolut, Juvenil Mixt i Femení i la categoria Sub-10.

13. Director del Torneig, Justino Quero Forero i Àrbitre (AN), Antonio Pita Ribas.

14. S´aplicarà el reglament de la FIDE l´1 de gener de 2018 el qual estarà a disposició de qualsevol participant a la taula arbitral.

15. La participació exigeix ​​l´acceptació tàcita de les BASES, a més del correcte comportament esportiu, assistència a la sala de joc amb la puntualitat deguda, i prohibició de menjar a la mateixa.

16. L´organització es reserva el dret a modificar les bases amb l´antelació suficient.