Campionats de Balears Individuals 2011 (Bases absolut)

PRIMER - El Campionat de Balears Individual Absolut es disputarà per sistema lliga entre vuit participants i a set rondes.

SEGON - Les partides es disputaran a Sant Antoni, a l’Hotel Sol Pinet Playa, del 19 al 24 d’abril 2011.

TERCER - Les partides començaran a les 16:30 hores, tret de la tercera i la darrera ronda que començaran a les 9:30 hores. Dijous dia 21 d’abril hi haurà doble ronda.

Horari de les rondes:

- Primera ronda: Dimarts 19 d’abril a les 16:30 hores.

- Segona ronda: Dimecres 20 d’abril a les 16:30 hores.

- Tercera ronda: Dijous 21 d´abril a les 09:30 hores.

- Quarta ronda: Dijous 21 d´abril a les 16:30 hores.

- Cinquena ronda: Divendres 22 d´abril a les 16:30 hores.

- Sisena ronda: Dissabte 23 d´abril a les 16:30 hores.

- Setena ronda: Diumenge 24 d´abril a les 09:30 hores.

QUART - El ritme de joc serà de 90 minuts per a tota la partida i jugador, més una bonificació de trenta segons per jugada. Els rellotges s’engegaran a l’hora prevista per al començament de cada ronda, perdent la partida el jugador que no comparegui mitja hora després de l’hora assenyalada per al començament de la mateixa.

CINQUÈ - La incompareixença no justificada en una ronda suposarà l’eliminació del campionat.

SISÈ - En finalitzar la competició es sortejaran l’ordre dels dos primers sistemes de desempat entre: Resultat particular i Sonenborn- Berger. En cas de persistir l’empat s’aplicaran per aquest ordre els següents: nombre de victòries, nombre de victòries amb peces negres i jugador amb peces negres en l’enfrontament particular.

SETÈ - El torneig és vàlid per a ELO FEDA i FIDE, així com per a l’obtenció de normes de Mestre Balear. S’aplicarà el Reglament vigent de la FIDE, i especialment quant a les prohibicions d’ús de telèfons mòbils durant les partides i anotació de la jugada prèviament a la seva realització, així com en l’obligatorietat d’anotar mitjançant el sistema algebraic.

VUITÈ - El Comitè de Competició quedarà integrat pel director del torneig i els dos jugadors de major ELO no implicats en la reclamació. Tota reclamació davant el mateix haurà de ser per escrit i com termini màxim fins a mitja hora una vegada finalitzada la sessió en la qual va tenir lloc el fet objecte de reclamació.

NOVÈ - El sorteig de la primera ronda es realitzarà públicament una hora abans del començament de la competició.

DESÈ - L’àrbitre principal del Torneig serà Antoni Pita Ribas, i el Director del Torneig serà Justino Quero Forero.

ONZÈ - El primer classificat es proclamarà Campió de Balears Absolut, i tindrà dret a participar en representació de Balears en el Campionat d’Espanya individual absolut. Rebran trofeu els tres primers classificats.

DOTZÈ - L’organització es reserva el dret de modificar les presents bases amb antelació suficient i, especialment, a modificar l’horari o data d’una o més rondes donant avís sempre amb l’antelació suficient o, com a mínim, al començament de la ronda anterior.