Campionats de Balears Individuals 2012 (Bases sub-18)

PRIMER - El Campionat de Balears Individual Juvenil es disputarà per sistema lliga entre vuit participants i a set rondes.

SEGON - Les partides es disputaran a Can Picafort, al Grupotel Montecarlo, del 5 al 9 d’abril.

TERCER - L’horari de les rondes serà el següent:

- Primera ronda: Dijous 5 d’abril a les 16:00 hores.

- Segona ronda: Divendres 6 d’abril a les 10:00 hores.

- Tercera ronda: Divendres 6 d´abril a les 16:00 hores.

- Quarta ronda: Dissabte 7 d´abril a les 10:00 hores.

- Cinquena: Dissabte 7 d´abril a les 16:00 hores.

- Sisena ronda: Diumenge 8 d´abril a les 09:30 hores.

- Setena ronda: Dilluns 9 d´abril a les 09:30 hores.

QUART - El ritme de joc serà de 90 minuts per a tota la partida i jugador, més una bonificació de trenta segons per jugada. Els rellotges s’engegaran a l’hora prevista per al començament de cada ronda, perdent la partida el jugador que no comparegui mitja hora després de l’hora assenyalada per al començament de la mateixa.

CINQUÈ - La incompareixença no justificada en una ronda suposarà l’eliminació del campionat.

SISÈ - En finalitzar la competició es sortejaran l’ordre dels dos primers sistemes de desempat entre: Resultat particular i Sonenborn-Berger. En cas de persistir l’empat s’aplicaran per aquest ordre els següents: nombre de victòries, sistema koya i armaggedon.

SETÈ - El torneig és vàlid per a ELO FEDA i FIDE, així com per a l’obtenció de normes de Mestre Balear. S’aplicarà el Reglament vigent de la FIDE, i especialment quant a les prohibicions d’ús de telèfons mòbils durant les partides i anotació de la jugada prèviament a la seva realització, així com en l’obligatorietat d’anotar mitjançant el sistema algebraic.

VUITÈ - El Comitè de Competició serà el mateix que el de l´individual absolut.

NOVÈ - El sorteig de la primera ronda es realitzarà públicament una hora abans del començament de la competició.

DESÈ - L’àrbitre principal del Torneig serà Juan Antonio Torrens Guardiola, i el Director del Torneig serà Sebastià Nadal Bestard.

ONZÈ - El primer classificat es proclamarà Campió de Balears Juvenil, i tindrà dret a participar en representació de Balears en el Campionat d’Espanya sub-18. Rebran trofeu els tres primers classificats.

DOTZÈ - L’organització es reserva el dret de modificar les presents bases amb antelació suficient i, especialment, a modificar l’horari o data d’una o més rondes donant avís sempre amb l’antelació suficient o, com a mínim, al començament de la ronda anterior.