Copa Mallorca Chess & Scrabble

A Manacor, dissabte, 2 de desembre de 2023

Escola Municipal de Mallorquí
Passeig del Ferrocarril, 79
MANACOR

Inscripcions i informció: 699 02 17 55

10:30 a 14:00

16:00 a 19:30

6 partides

Pensat per 32 participants (amb opció a 64 si la cosa es desborda)

16 escaquistes
16 scrabblaires

Jugaràs un mínim tres partides de la teva disciplina

Als taulers senars es juga a ESCACS i als parells a SCRABBLE

0. Els jugadors d’escacs tenen el seu ELO reconegut per la Federació i els de scrabble tenen l’ELO equivalent al seu Barruf reconegut per l’AJUSC.

1. A la primera partida els jugadors d’escacs juguen a escacs contra jugadors d’escacs i els de scrabble a scrabble contra jugadors de scrabble. 

2. A la segona partida els jugadors d’escacs juguen a scrabble contra jugadors d’escacs i els jugadors de scrabble juguen a escacs contra jugadors de scrabble.

3. El sorteig de la tercera i la quarta es faran junts. A la tercera i quarta partida tothom n’ha de jugar una de la seva disciplina contra un de l’altre grup i una de l’altra disciplina contra un de l’altre grup.

4. Després de la tercera partida es farà un descans per dinar.

5. A la cinquena partida els jugadors d’escacs juguen a escacs contra jugadors d’escacs i els de scrabble a scrabble contra jugadors de scrabble.

6. La sisena i darrera partida serà l’única que l’aparellament es farà pel sistema suís pur. Amb una qüestió a tenir en compte: a qui li toqui un tauler senar jugara a escacs i qui li toqui parell jugarà a scrabble. 

7. Partides a 30 minuts sense recuperació. Tant a scrabble com a escacs partida perduda per qui esgoti el temps.