Circuit Escolar Consell de Mallorca 2018 (Bases)

Els tornejos del circuit són:

1. Torneig Escolar Las Delicias de Mallorca (Palma): 2 de juny.
2. Torneig Escolar La Victòria (Alcúdia): 5 de juliol.
3. Torneig Escolar Aqualand (Llucmajor): 14 de juliol.
4. Torneig Escolar Sant Jaume (Sa Pobla): 18 de juliol.
5. Torneig Escolar Sant Feliu (Llubí): 27 de juliol.
6. Torneig Escolar Puigpunyent (Puigpunyent): 14 d´agost.
7. Torneig Escolar Western Park (Calvià): 18 d´agost.
8. Torneig Escolar La Beata (Santa Margalida): 28 d´agost.
9. Torneig Escolar Festes Mare de Deu (Maria de la Salut): 7 de setembre.

La primera nina classificada i els 6 primers classificats (nin o nina) del circuit de les categories sub-08, sub-10, sub-12, sub-14 i sub-16, més una plaça per categoria per l´organització jugaran una fase final el 23 de setembre. Per poder jugar jugar la fase final s´ha de tenir llicència federativa en vigor.

Requisits dels tornejos:

- Oberts a tots els jugadors nascuts a l´any 2002 i posteriors.

- Ritme llampec.

- Municipi diferent.

Puntuació del circuit:

El control de la puntuacó circuit la realitzarà la Federació Balear d´Escacs i l’organització de cada torneig haurà de facilitar el nom complet del jugador, la puntuació i la seva categoria.

- Cada torneig sumarà un màxim de 100 punts.

- Per obtenir la puntuació de cada torneig es farà el següent càlcul:

(Punts obtinguts / número rondes) x 100

- Participar als 9 tornejos atorgarà 100 punts extra.

En cas d´empat a punts s´aplicaran els següents sistemes de desempat:

- Major número de tormejos disputats.

- Puntuació més alta en un torneig.

- La suma de les 2 puntuaicons més altes, i així succesivament.