Circular 10-2011 (Criteris Campionats de Balears)

CAMPIONAT DE BALEARS ABSOLUT

A. Es celebrarà un any si, un any no, a la illa de Mallorca.

B. L’any que no es celebri a Mallorca, es celebrarà un any a Menorca, i l’altre a Eivissa-Formentera.

C. Si el Campionat es disputa a Mallorca les 8 places s’assignaran, amb aquest ordre, de la següent forma:

1. Plaça per al Campió de Balears.

2. Plaça per a la delegació de Mallorca.

3. Plaça per a la delegació de Mallorca.

4. Plaça per a la delegació de Menorca.

5. Plaça per a la delegació de Menorca.

6. Plaça per a la delegació d’Eivissa Formentera.

7. Plaça per a la delegació d’Eivissa Formentera.

8. Plaça per a l’organitzador.

D. Si el Campionat es disputa a Menorca les 8 places s’assignaran, amb aquest ordre, de la següent forma:

1. Plaça per al Campió de Balears.

2. Plaça per a la delegació de Mallorca.

3. Plaça per a la delegació de Mallorca.

4. Plaça per a la delegació de Mallorca.

5. Plaça per a la delegació de Menorca.

6. Plaça per a la delegació d’Eivissa Formentera.

7. Plaça per a la delegació d’Eivissa Formentera.

8. Plaça per a l’organitzador.

E. Si el Campionat es disputa a Eivissa-Formentera les 8 places s’assignaran, amb aquest ordre, de la següent forma:

1. Plaça per al Campió de Balears.

2. Plaça per a la delegació de Mallorca.

3. Plaça per a la delegació de Mallorca.

4. Plaça per a la delegació de Mallorca.

5. Plaça per a la delegació de Menorca.

6. Plaça per a la delegació de Menorca.

7. Plaça per a la delegació d’Eivissa Formentera.

8. Plaça per a l’organitzador.

F. La plaça de Campió de Balears es cobrirà fins al tercer classificat, a partir d’aquell moment es cobrirà amb el màxim ELO FIDE que hagi disputat els Campionats Insulars.

G. Cada delegació establirà els criteris de selecció que estimi oportuns.

H. Es cobriran totes les places. En cas de que alguna delegació no cobreixi alguna de les seves places, aquella plaça es cobrirà seguint el criteri de màxim ELO FIDE que hagi disputat els Campionats Insulars.

I. Com a cas extraordinari la delegació on es disputi el campionat podrà assignar una plaça extra de convidat en cas de participants senars.

J. La Federació Balears d’Escacs es farà càrrec de les despeses de viatge entre illes.

K. L’organització es farà càrrec de totes les despeses d’allotjament i manutenció dels participants que no pertanyin a la illa on es disputi el Campionat.


CAMPIONAT DE BALEARS FEMENÍ

A. Es celebrarà un any si, un any no, a la illa de Mallorca.

B. L’any que no es celebri a Mallorca, es celebrarà un any a Menorca, i l’altre a Eivissa-Formentera.

C. Les 8 places s’assignaran, amb aquest ordre, de la següent forma:

1. Plaça per a la Campiona de Balears.

2. Plaça per a la delegació de Mallorca.

3. Plaça sub-18 per a la delegació de Mallorca.

4. Plaça per a la delegació de Menorca.

5. Plaça sub-18 per a la delegació de Menorca.

6. Plaça per a la delegació d’Eivissa Formentera.

7. Plaça sub-18 per a la delegació d’Eivissa Formentera.

8. Plaça per a l’organitzador.

D. La plaça de Campiona de Balears es cobrirà fins a la tercera classificada.

E. Cada delegació establirà els criteris de selecció que estimi oportuns.

F. Les places vacants no es cobriran.

G. La delegació on es disputi el campionat podrà assignar una plaça extra de convidat en cas de participants senars.

H. La Federació Balears d’Escacs es farà càrrec de les despeses de viatge entre illes excepte de les jugadores menors de 16 anys, que no acreditin mèrits suficients per participar. La classificació de ple dret suposa mèrits suficients.

I. L’organització es farà càrrec de totes despeses d’allotjament i manutenció de les participants que no pertanyin a la illa on es disputi el Campionat.


CAMPIONAT DE BALEARS JUVENIL

A. Es celebrarà un any si, un any no, a la illa de Mallorca.

B. L’any que no es celebri a Mallorca, es celebrarà un any a Menorca, i l’altre a Eivissa-Formentera.

C. Les 8 places s’assignaran, amb aquest ordre, de la següent forma:

1. Plaça per al Campió de Balears.

2. Plaça per a la delegació de Mallorca.

3. Plaça per a la delegació de Mallorca.

4. Plaça per a la delegació de Menorca.

5. Plaça per a la delegació de Menorca.

6. Plaça per a la delegació d’Eivissa Formentera.

7. Plaça per a la delegació d’Eivissa Formentera.

8. Plaça per a l’organitzador.

D. La plaça de Campió de Balears es cobrirà fins al tercer classificat.

E. Cada delegació establirà els criteris de selecció que estimi oportuns.

F. Les places vacants no es cobriran.

G. Com a cas extraordinari la delegació on es disputi el campionat podrà assignar una plaça extra de convidat en cas de participants senars.

H. La Federació Balears d’Escacs es farà càrrec de les despeses de viatge entre illes excepte dels jugadors menors de 16 anys, que no acreditin mèrits suficients per participar. La classificació de ple dret suposa mèrits suficients.

I. L’organització es farà càrrec de totes despeses d’allotjament i manutenció dels participants que no pertanyin a la illa on es disputi el Campionat.


CAMPIONAT DE BALEARS PER EQUIPS

A. Es celebrarà un any si, un any no, a la illa de Mallorca.

B. L’any que no es celebri a Mallorca, es celebrarà un any a Menorca, i l’altre a Eivissa-Formentera.

C. Les 6 places s’assignaran, amb aquest ordre, de la següent forma:

1. Plaça per al Campió de Balears.

2. Plaça per a la delegació de Mallorca.

3. Plaça per a la delegació de Menorca.

4. Plaça per a la delegació d’Eivissa Formentera.

5. Plaça per a la delegació amb més clubs l’any anterior.

6. Plaça per a l’organitzador.

D. La plaça de Campió de Balears es cobrirà fins al tercer classificat.

E. Cada delegació establirà els criteris de selecció que estimi oportuns.

F. Les places vacants es cobriran en funció del criteri de delegació en més clubs. En el cas de que sigui més d’una plaça s’aplicarà la Llei d’Hondt.

G. La Federació Balears d’Escacs es farà càrrec de les despeses de viatge entre illes de 5 jugadors per equip, excepte dels jugadors menors de 16 anys que no acreditin mèrits suficients per participar. La classificació de ple dret suposa mèrits suficients.

H. L’organització es farà càrrec de les despeses d’allotjament i manutenció de 4 jugadors dels equips que no pertanyin a la illa on es disputi el Campionat.


CAMPIONAT DE BALEARS ESCOLAR

A. Es celebrarà a la illa que designi la Direcció General d’Esports.

B. Les 40 places s’assignaran de la següent forma:

1. 6 places per a la delegació de Mallorca.

2. 6 places per a la delegació de Menorca.

3. 6 places per a la delegació d’Eivissa Formentera.

4. 22 places restants proporcionalment al número de fitxes sub-12, sub-14 i sub-16 tramitades abans de l’1 de setembre de l’any anterior. En el cas d’haver places decimals la plaça extra serà per aquella delegació amb el número de fitxes més grans.

C. Les categories dels participants obligatòriament hauran de ser sub-12, sub-14 o sub-16.

D. Cada delegació establirà els criteris de selecció que estimi oportuns.

E. Les places vacants no es cobriran.

F. La delegació on es disputi la campionat podrà assignar una plaça de convidat en cas de participants senars.

G. La Direcció General d’Esports es farà càrrec de les despeses de viatge entre illes.

H. La Direcció General d’Esports es farà càrrec de la resta de despeses dels participants que no pertanyin a la illa on es disputi el Campionat.


CAMPIONAT DE BALEARS SUB-10

A. Es celebrarà a la illa on es disputi el Campionat de Balears Escolar.

B. Les 8 places s’assignaran de la següent forma:

1. Plaça per a la delegació de Mallorca.

2. Plaça femenina per a la delegació de Mallorca.

3. Plaça per a la delegació de Menorca.

4. Plaça femenina per a la delegació de Menorca.

5. Plaça per a la delegació d’Eivissa Formentera.

6. Plaça femenina per a la delegació d’Eivissa Formentera.

7. Plaça per a la delegació en més fitxes sub-10 l’any en curs.

8. Plaça per a l’organitzador.

C. Cada delegació establirà els criteris de selecció que estimi oportuns.

D. Les places vacants no es cobriran.

E. La delegació on es disputi la campionat podrà assignar una plaça extra de convidat en cas de participants senars.

F. La Federació Balear d’Escacs es farà càrrec de les despeses de viatge entre illes.

I. La Federació Balear d’Escacs es farà càrrec de totes despeses d’allotjament i manutenció dels participants que no pertanyin a la illa on es disputi el Campionat.

Tots els casos extraordinaris seran avaluats per la Junta Directiva de la Federació.

Palma, 30 de gener de 2011