CAMPIONAT D’ESPANYA ABSOLUT

1. Es celebrarà el corresponent Campionat de Balears absolut.

2. La Federació Balear d’Escacs es farà càrrec de les despeses subvencionables:

2.1. Del Campió de Balears.

3. En cas de renúncia o incompatibilitat del Campió, els drets passaran al subcampió, i així fins el tercer classificat.

4. Si la plaça no es cobreix amb els criteris establerts la Federació Balear d’Escacs es reserva el dret de cobrir-la amb un jugador d’una de les llistes de jugadors candidats de la Federació Balear d’Escacs.

CAMPIONAT D’ESPANYA FEMENÍ

1. Es celebrarà el corresponent Campionat de Balears femení.

2. La Federació Balear d’Escacs es farà càrrec de totes les despeses subvencionables:

2.1. De la Campiona de Balears.

3. En cas de renúncia o incompatibilitat de la Campiona, els drets passaran a la subcampiona, i així fins a la tercera classificada.

4. Si la plaça no es cobreix amb els criteris establerts la Federació Balear d’Escacs es reserva el dret de cobrir-la amb una jugadora d’una de les llistes de jugadores candidates de la Federació Balear d’Escacs.

CAMPIONAT D’ESPANYA PER EQUIPS

1. Es celebrarà el corresponent Campionat de Balears per equips.

2. La Federació Balear d’Escacs atorgarà una ajuda econòmica equivalent a totes les despeses subvencionables de quatre jugadors del Campió de Balears a la qual s’haurà de restar l’ajuda rebuda pel Govern Balear, en cas d’existir. L’ajuda de la Federació Balear d’Escacs estarà subjecte a que els jugadors participants en el Campionat d’Espanya tinguin una mitja d’ELO FIDE no inferior a 100 punts respecte als quatre primers jugadors de la llista de força del Campionat de Balears.

3. La Federació Balear d’escacs es farà càrrec addicionalment del 50 % de les despeses de viatge d’un jugador reserva o delegat.

4. En cas de renúncia o incompatibilitat del Campió, els drets passaran al subcampió, i així fins al tercer classificat.

5. En el cas de que un equip ja tingui plaça als Campionats d’Espanya, aquesta passarà al següent classificat que li pertoqui.

CAMPIONAT D’ESPANYA D’ESCACS RÀPID

1. No està prevista la celebració del Campionat de Balears.

2. La Federació Balear d’Escacs es farà càrrec de les despeses subvencionables d’inscripció i de viatge d’un representant de Mallorca, Menorca i Eivissa-Formentera.

3. Cada delegació establirà els criteris de selecció que estimi oportuns, sempre i quan no es celebri el corresponent Campionat de Balears.

CAMPIONAT D’ESPANYA DE VETERANS

1. No està prevista la celebració del Campionat de Balears.

2. La Federació Balear d’Escacs es farà càrrec de totes les despeses subvencionables d’un representant de Mallorca, Menorca i Eivissa-Formentera.

3. Cada delegació establirà els criteris de selecció, sempre i quan no es celebri el corresponent Campionat de Balears.

CAMPIONAT D’ESPANYA SUB-08

1. No es celebrarà Campionat de Balears. Cada delegació haurà de realitzar un campionat classificatori per poder enviar representants al Campionat d’Espanya.

2. La Federació Balear d’Escacs atorgarà una ajuda de 100 € a:

2.1. El campió de Mallorca, Menorca i Eivissa-Formentera sub-08.

2.2. La primera classificada femenina de Mallorca, Menorca i Eivissa-Formentera sub-08. Sempre i quan quedi classificada entre les cinc primeres de la competició classificatòria.

3. En cas de renúncia o incompatibilitat del Campió, els drets passaran al subcampió, i així fins al tercer classificat.

4. En cas de renúncia o incompatibilitat de la primera classificada femenina, els drets passaran a la segona, i així fins la tercera classificada. En tot cas haurà d’haver quedat entre els cinc primers classificats de la competició classificatòria.

5. Els jugadors i jugadores hauran d’anar obligatòriament acompanyats almenys per un familiar responsable, i les seves despeses aniran al seu càrrec.

6. La Federació Balear d’Escacs assignarà un entrenador per a tots els participants amb fitxa federativa balear en vigor.

CAMPIONAT D’ESPANYA SUB-10

1. Es celebrarà el corresponent Campionat de Balears sub-10.

2. La Federació Balear d’Escacs es farà càrrec de totes les despeses subvencionables:

2.1. Del Campió de Balears sub-10.

2.2. De la primera classificada femenina de Balears sub-10.

3. En cas de renúncia o incompatibilitat del Campió, els drets passaran al subcampió, i així fins al tercer classificat.

4. En cas de renúncia o incompatibilitat de la primera classificada femenina, els drets passaran a la segona, i així fins la tercera classificada.

5. La Federació Balear d’Escacs assignarà un entrenador per a tots els participants amb fitxa federativa balear en vigor.

CAMPIONAT D’ESPANYA SUB-12 - SUB-14 - SUB-16

1. Es celebrarà el corresponent Campionat de Balears Escolar.

2. La Federació Balear d’Escacs es farà càrrec de totes les despeses subvencionables:

2.1. El campió de Balears sub-12, sub-14 i sub-16.

2.2. La primera classificada femenina de Balears sub-12, sub-14 i sub16.

3. En cas de renúncia o incompatibilitat del Campió, els drets passaran al subcampió, i així fins al tercer classificat.

4. En cas de renúncia o incompatibilitat de la primera classificada femenina, els drets passaran a la segona, i així fins la tercera classificada.

5. Un jugador tan sols obtindrà el dret a participar en un campionat, el de la categoria que li pertoca. En cas d’obtenir el dret en més d’un campionat la Junta Directiva estudiarà la possibilitat d’enviar-lo a més d’un.

6. La Federació Balear d’Escacs assignarà un entrenador per a tots els participants amb fitxa federativa balear en vigor.

CAMPIONAT D’ESPANYA SUB-18

1. Es celebrarà el corresponent Campionat de Balears sub-18.

2. La Federació Balear d’Escacs es farà càrrec de totes les despeses subvencionables:

2.1 El campió de Balears sub-18.

2.2. La campiona de balears sub-18.

3. En cas de renúncia o incompatibilitat del Campió, els drets passaran al subcampió, i així fins al tercer classificat.

4. En cas de renúncia o incompatibilitat de la campiona, els drets passaran a la segona, i així fins la tercera classificada.

5. La Federació Balear d’Escacs assignarà un entrenador per a tots els participants amb fitxa federativa balear en vigor.

Tots els casos extraordinaris seran avaluats per la Junta Directiva de la Federació.

Palma, 16 de març de 2013