CAMPIONAT DE BALEARS ABSOLUT

A. Les 8 places del sistema lliga s´assignaran, amb aquest ordre, de la següent forma:

1. Plaça per al Campió de Balears.

2. Plaça per a la delegació de Mallorca.

3. Plaça per a la delegació de Mallorca.

4. Plaça per a la delegació de Menorca.

5. Plaça per a la delegació de Menorca.

6. Plaça per a la delegació d´Eivissa Formentera.

7. Plaça per a la delegació d´Eivissa Formentera.

8. Plaça per a l´organitzador.

B. La plaça de Campió de Balears es substituirà fins al tercer classificat.

C. L´organització podrà assignar una plaça extra de convidat en cas de participants senars.

D. El Govern Balear a través dels ajuts en espècies per a esportistes per a desplaçaments es farà càrrec de les despeses de viatge entre illes. L´organització determinarà si es fa càrrec de la resta de despeses de desplaçament.

E. L´organització es farà càrrec de les despeses subvencionables d´allotjament dels participants que no pertanyin a la illa on es disputi el campionat.

F. L´organització es farà càrrec de les despeses subvencionables d´allotjament del campió de Balears i del campió insular de l´illa on es disputi el campionat.

CAMPIONAT DE BALEARS FEMENÍ

A. Les 8 places del sistema lliga s´assignaran, amb aquest ordre, de la següent forma:

1. Plaça per a la Campiona de Balears.

2. Plaça per a la delegació de Mallorca.

3. Plaça sub-18 per a la delegació de Mallorca.

4. Plaça per a la delegació de Menorca.

5. Plaça sub-18 per a la delegació de Menorca.

6. Plaça per a la delegació d´Eivissa Formentera.

7. Plaça sub-18 per a la delegació d´Eivissa Formentera.

8. Plaça per a l´organitzador.

B. La plaça de Campiona de Balears es substituirà fins a la tercera classificada.

C. L´organització podrà assignar una plaça extra de convidat en cas de participants senars.

D. El Govern Balear a través dels ajuts en espècies per a esportistes per a desplaçaments es farà càrrec de les despeses de viatge entre illes. L´organització determinarà si es fa càrrec de la resta de despeses de desplaçament.

E. L´organització es farà càrrec de les despeses subvencionables d´allotjament de les participants que no pertanyin a la illa on es disputi el campionat.

F. L´organització es farà càrrec de les despeses subvencionables d´allotjament de la campiona de Balears i de les campiones insulars de l´illa on es disputi el campionat.

CAMPIONAT DE BALEARS SUB-18

A. Les 8 places del sistema lliga s´assignaran, amb aquest ordre, de la següent forma:

1. Plaça per al Campió de Balears.

2. Plaça per a la delegació de Mallorca.

3. Plaça per a la delegació de Mallorca.

4. Plaça per a la delegació de Menorca.

5. Plaça per a la delegació de Menorca.

6. Plaça per a la delegació d´Eivissa Formentera.

7. Plaça per a la delegació d´Eivissa Formentera.

8. Plaça per a l´organitzador.

B. La plaça de Campió de Balears es substituirà fins al tercer classificat.

C. L´organització podrà assignar una plaça extra de convidat en cas de participants senars.

D. El Govern Balear a través dels ajuts en espècies per a esportistes per a desplaçaments es farà càrrec de les despeses de viatge entre illes. L´organització determinarà si es fa càrrec de la resta de despeses de desplaçament.

E. L´organització es farà càrrec de les despeses subvencionables d´allotjament dels participants que no pertanyin a la illa on es disputi el campionat.

F. L´organització es farà càrrec de les despeses subvencionables d´allotjament del campió de Balears i del campió insular de l´illa on es disputi el campionat.

CAMPIONAT DE BALEARS PER EQUIPS

A. Les 6 places del sistema lliga s´assignaran, amb aquest ordre, de la següent forma:

1. Plaça per al Campió de Balears.

2. Plaça per a la delegació de Mallorca.

3. Plaça per a la delegació en més clubs.

4. Plaça per a la delegació de Menorca.

5. Plaça per a la delegació d´Eivissa Formentera.

6. Plaça per a l´organitzador.

B. La plaça de Campió de Balears es substituirà fins al segon classificat.

C. L´organització podrà assignar una plaça extra de convidat en cas de participants senars.

D. El Govern Balear a través dels ajuts en espècies per a clubs per a desplaçaments es farà càrrec de les despeses de viatge entre illes d´almenys 4 jugadors. L´organització determinarà si es fa càrrec de la resta de despeses de desplaçament.

E. L´organització es farà càrrec de les despeses subvencionables d´allotjament de 4 jugadors dels clubs que no pertanyin a la illa on es disputi el campionat.

F. L´organització es farà càrrec de les despeses subvencionables d´allotjament de 4 jugadors del campió de Balears i del campió insular de l´illa on es disputi el campionat.

CAMPIONAT DE BALEARS D´AFICIONATS

A. Serà un obert on hi podran participar tots aquells jugadors que tinguin menys de 2000 punts d´ELO FIDE, amb les restriccions que determinin les bases.

B. La inscripció la determinarà l´organitzador prèvia aprovació de la Federació Balear d´Escacs.

CAMPIONAT DE BALEARS DE VETERANS

A. Les 4 places del sistema lliga s´assignaran, amb aquest ordre, de la següent forma:

1. Plaça per a la delegació de Mallorca.

2. Plaça per a la delegació de Menorca.

3. Plaça per a la delegació d´Eivissa Formentera.

4. Plaça per a l´organitzador.

B. L´organització podrà assignar una plaça extra de convidat en cas de participants senars.

C. La Federació Balear d´Escacs es farà càrrec de les despeses de viatge entre illes. L´organització determinarà si es fa càrrec de la resta de despeses de desplaçament.

D. L´organització es farà càrrec de les despeses subvencionables d´allotjament de totes les places excepte les assignades per l´organització.

CAMPIONAT DE BALEARS ESCOLAR

A. Es celebrarà a la illa que designi la Direcció General d´Esports.

B. Les 40 places s´assignaran de la següent forma:

1. 20 places per a la delegació de Mallorca.

2. 10 places per a la delegació de Menorca.

3. 10 places per a la delegació d´Eivissa Formentera.

C. Les categories dels participants obligatòriament hauran de ser sub-12, sub-14 o sub-16.

D. La delegació on es disputi la campionat podrà assignar una plaça extra de convidat en cas de participants senars.

E. El Govern Balear directament es farà càrrec de les despeses de viatge entre illes.

F. El Govern Balear directament es farà càrrec de la resta de despeses dels participants que no pertanyin a la illa on es disputi el Campionat.

CAMPIONAT DE BALEARS SUB-10

A. Es celebrarà a la illa on es disputi el Campionat de Balears Escolar.

B. Les 8 places s´assignaran de la següent forma:

1. Plaça per a la delegació de Mallorca.

2. Plaça per a la delegació de Mallorca.

3. Plaça per a la delegació de Menorca.

4. Plaça per a la delegació de Menorca.

5. Plaça per a la delegació d´Eivissa Formentera.

6. Plaça per a la delegació d´Eivissa Formentera.

7. Plaça per a l´organitzador.

8. Plaça per a l´organitzador.

C. La delegació on es disputi la campionat podrà assignar una plaça de convidat en cas de participants senars.

D. La Federació Balear d´Escacs es farà càrrec de les despeses de viatge entre illes. L´organització determinarà si es fa càrrec de la resta de despeses de desplaçament.

E. La Federació Balear d´Escacs es farà càrrec de les despeses subvencionables d´allotjament dels participants que no pertanyin a la illa on es disputi el Campionat.

Tots els casos extraordinaris seran avaluats per la Junta Directiva de la Federació.

Palma, 11 de març de 2015