CAMPIONAT DE BALEARS ABSOLUT

1. Es celebrarà el corresponent Campionat de Mallorca Individual.

2. Obtindran plaça per al Campionat de Balears Absolut els dos primers classificats.

3. En el cas de que el campionat es celebri a Mallorca i l’organitzador sigui la Federació, també obtindrà plaça el tercer classificat.

4. En el cas de que el campionat es celebri a Menorca o a Eivissa-Formentera també obtindrà plaça el tercer classificat.

5. En el cas de que el campionat es celebri a Menorca o a Eivissa-Formentera la Federació Balear d’Escacs es farà càrrec de les despeses de viatge entre illes dels jugadors classificats.

6. En el cas de que el campionat es celebri a Menorca o a Eivissa-Formentera l’organització es farà càrrec de totes les despeses d’allotjament dels jugadors classificats.

7. En cas de renúncia del jugadors classificats, els drets passaran als següents classificats.

CAMPIONAT DE BALEARS FEMENÍ

1. Es celebrarà el corresponent Campionat de Mallorca Femení.

2. Obtindran plaça per al Campionat de Balears Femení:

2.1. La campiona.

2.2. La campiona sub-18.

3. En el cas de que el campionat es celebri a Mallorca i l’organitzador sigui la Federació, també obtindrà plaça la segona classificada.

4. En el cas de que el campionat es celebri a Menorca o a Eivissa-Formentera la Federació Balear d’Escacs es farà càrrec de les despeses de viatge entre illes de les jugadores classificades, excepte de les jugadores menors de 16 anys que no acreditin mèrits suficients per participar. La classificació de ple dret suposa mèrits suficients.

5. En el cas de que el campionat es celebri a Menorca o a Eivissa-Formentera l’organització es farà càrrec de totes les despeses d’allotjament de les jugadores classificades.

6. En cas de renúncia de les jugadores classificades, els drets passaran a les següents classificades.

CAMPIONAT DE BALEARS SUB-18

1. Es celebrarà el corresponent Campionat de Mallorca sub-18.

2. Obtindran plaça per al Campionat de Balears sub-18 els dos primers classificats.

3. En el cas de que el campionat es celebri a Mallorca i l’organitzador sigui la Federació, també obtindrà plaça el tercer classificat.

4. En el cas de que el campionat es celebri a Menorca o a Eivissa-Formentera la Federació Balear d’Escacs es farà càrrec de les despeses de viatge entre illes dels jugadors classificats, excepte dels jugadors menors de 16 anys, que no acreditin mèrits suficients per participar. La classificació de ple dret suposa mèrits suficients.

5. En el cas de que el campionat es celebri a Menorca o a Eivissa-Formentera l’organització es farà càrrec de totes les despeses d’allotjament dels jugadors classificats.

6. En cas de renúncia del jugadors classificats, els drets passaran als següents classificats.

CAMPIONAT DE BALEARS PER EQUIPS

1. Es celebrarà el corresponent Campionat de Mallorca Per Equips.

2. Obtindrà plaça per al Campionat de Balears per Equips el Campió de Mallorca per Equips.

3. En el cas de que Mallorca obtingui més d’una plaça per ser l’illa en més clubs també obtindran plaça els següents classificats.

4. En el cas de que el campionat es celebri a Mallorca i l’organitzador sigui la Federació, també obtindrà plaça al següent classificat que li pertoqui.

5. En el cas de que el campionat es celebri a Menorca o a Eivissa-Formentera la Federació Balears d’Escacs es farà càrrec de les despeses de viatge entre illes dels 5 primers jugadors de la llista de força del Campionat de Balears, excepte dels jugadors menors de 16 anys que no acreditin mèrits suficients per participar. La classificació de ple dret suposa mèrits suficients.

6. En el cas de que el campionat es celebri a Menorca o a Eivissa-Formentera l’organització es farà càrrec de les despeses d’allotjament de 4 jugadors per equip.

7. En cas de renúncia del equips classificats, els drets passaran als següents classificats.

CAMPIONAT DE BALEARS ESCOLAR

1. Es celebraran el corresponents Campionats de Mallorca.

2. Obtindran plaça per al Campionat de Balears un mínim d’un jugador per categoria i sexe. La resta de classificats s’establiran en funció de les places atorgades a Mallorca i el número de participants a cada categoria.

3. En el cas de que el campionat es celebri a Menorca o a Eivissa-Formentera la Direcció General d’Esports es farà càrrec de les despeses de viatge entre illes dels jugadors classificats.

4. En el cas de que el campionat es celebri a Menorca o a Eivissa-Formentera la Direcció general d’Esports es farà càrrec de totes les despeses d’allotjament dels jugadors classificats.

5. En cas de renúncia del jugadors classificats, els drets passaran als següents classificats de les respectives competicions.

CAMPIONAT DE BALEARS SUB-10

1. Es celebrarà el corresponent Campionat de Mallorca sub-10.

2. Obtindran plaça per al Campionat de Balears sub-10 el campió i la primera classificada femenina.

3. En el cas de que Mallorca obtingui una tercera plaça per ser l’illa en més sub-10 també obtindrà plaça el segon classificat.

4. En el cas de que el campionat es celebri a Mallorca i l’organitzador sigui la Federació, també obtindrà plaça el següent classificat que li pertoqui.

5. En el cas de que el campionat es celebri a Menorca o a Eivissa-Formentera la Federació Balear d’Escacs es farà càrrec de les despeses de viatge entre illes dels jugadors classificats.

6. En el cas de que el campionat es celebri a Menorca o a Eivissa-Formentera la Federació Balear d’Escacs es farà càrrec de totes les despeses d’allotjament dels jugadors classificats.

7. En cas de renúncia del jugadors classificats, els drets passaran als següents classificats.

Tots els casos extraordinaris seran avaluats per la Junta Directiva de la Federació.

Palma, 16 de març de 2013