Circular 11-2016 (Ajuts viatges entre illes esportistes)

Els jugadors classificats per als Campionats de Balears Individual, Femení i Sub-18 hauran de sol·licitar personalment a la Direcció general d?Esports i joventut l´ajut en espècie per al desplaçament entre illes de la competició en què participin. Les sol·licituds s´han de presentar, com a mínim, quinze dies abans que s´iniciï la competició. Abans s´ha confirmar a la Federació per correu electrònic fbe@fbescacs.org la participació. Una vegada realitzada la confirmació la Federació farà arribar als esportistes el procediment a seguir. També per a qualsevol dubte es posa a disposició dels esportistes el següent número de telèfon 657185112.

Vinculat a aquesta convocatòria, la Direcció General d´Esports i Joventut ha contractat la prestació del servei de l´agència de viatges Halcón Viajes. Sent la persona de contacte Verónica Romero en el telèfon 971998700 o en el correu electrònic trasladosinterislas@halcon-viajes.es

Una vegada finalitzat el campionat s´haurà de presentar en el termini de tres dies la justificació de participació, que expedirà la FBE i l´àrbitre del torneig, a Halcón Viajes. També s´informa que si es sol·licita el bitllet i algú després no participa s´haurà de presentar motiu justificat per no tenir que fer-se càrrec del cost del bitllet.

Finalment es pot consultar la informació completa de la convocatòria a la següent adreça web

Palma, 5 de febrer de 2016