La Federació Balear d’Escacs es farà càrrec de les següents despeses dels seus representants en els diferents Campionats d’Espanya:

1. Despeses d’inscripció.

2. Despeses de viatge fins a la península. Un cop a la península la Federació Balear d’Escacs establirà un màxim de les despeses de viatge fins a la localitat del campionat. En tot cas aquestes últimes despeses s’hauran d’avançar.

3. Despeses d’allotjament.

En tots els casos les despeses hauran de ser autoritzades prèviament per la Federació Balear d’Escacs i posteriorment degudament justificades en un termini màxim de 30 dies des de la finalització del campionat. Una vegada finalitzat aquest termini la Federació no se’n farà càrrec de les mateixes.

Tots els casos extraordinaris seran avaluats per la Junta Directiva de la Federació.

Palma, 16 de març de 2013.