Circular 13-2011 (Selecció Balear)

1. Podran ser seleccionats tots aquells jugadors amb llicència balear en vigor o que hagin nascut a les Illes Balears.

2. En tot moment s’haurà de respectar la normativa vigent de la FEDA, tant de jugadors seleccionables com de què un jugador no pot canviar de selecció en el següents tres anys després de participar amb una altra comunitat.

3. La selecció estarà formada per un mínim de 6 jugadors i un màxim de 10. En tot cas s’haurà de complir la condició de què entre els seleccionats hi hagi una fèmina i un jugador en edat juvenil.

4. La federació designarà un capità que alhora realitzarà les funcions de delegat. El capità serà inclòs a la llista de força i podrà jugar en cas de necessitat.

5. Seran seleccionats automàticament, per aquest ordre, els següents jugadors:

5.1. Els 2 jugadors amb el màxim ELO FIDE a la llista de març. Sempre i quan hagin jugat un mínim de 5 partides en les últimes 6 llistes o en l´any en curs.

5.2. La jugadora amb el màxim ELO FIDE a la llista de març. Sempre i quan hagi jugat un mínim de 5 partides en les últimes 6 llistes o en l´any en curs.

5.3. El campió de Balears absolut.

5.4. La campiona de Balears femenina.

5.5. El campió de Balears juvenil.

5.6. El capità elegirà un jugador o jugadora en funció de les necessitats de la selecció.

6. Les substitucions es realitzaran de la següent forma:

6.1. La plaça de campió de Balears absolut es cobrirà fins el tercer classificat.

6.2. La plaça de campiona de Balears femenina es cobrirà fins la tercera classificada.

6.3. La plaça de campió de Balears juvenil es cobrirà fins el tercer classificat. En el cas de que sigui necessari cobrir la plaça juvenil es seguirà el criteri de màxim ELO FIDE a la llista de març, complint la condició d’haver jugat un mínim de 5 partides en les últimes 6 llistes o en l´any en curs.

6.4. La plaça de jugadora amb el màxim ELO FIDE, tan sols serà substituïda en el cas de que estigui vacant la plaça de fèmina.

6.5. Les places no cobertes es cobriran a través del criteri de màxim ELO FIDE a la llista de març, complint la condició d’haver jugat un mínim de 5 partides en les últimes 6 llistes o en l´any en curs.

7. El capità al final del campionat realitzarà un informe individualitzat de cada un dels integrants de la selecció que serà vinculant per a futures participacions dels jugadors.


Palma, 12 de març de 2011