En funció de l’article 2 punt 2 del reglament del CTFBE, el president de la Federació Balear d’Escacs proposa pel càrrec de president a:

- David Pons Carerras.
- Enric Pozo Mas.
- Elena Vich Ramírez.

Les votacions es celebraran el dijous 24 de març. S’habiliten les següents formes de votació:

1. A la seu de la Federació Balear d’Escacs, Pavelló Palma Arena de l’Avinguda Uruguai s/n de Palma (07010) de 18:30 a 20:30 hores del dia 24 de març. Allà es proporcionarà la papereta de votació corresponent rere presentació del DNI.

2. Per correu electrònic: fbe@fbescacs.org. Prèvia petició de la papereta de votació corresponent abans de dia 22 de març. En tots els casos el correu electrònic que adjunti la papereta de votació s’haurà d’enviar abans de dia 24 de març a les 20:30 hores junt amb el DNI escanejat.

3. Per correu certificat: Federació Balear d’Escacs, Pavelló Palma Arena de l’Avinguda Uruguai s/n de Palma (07010). Prèvia petició de la papereta de votació corresponent abans de dia 20 de març. En tots els casos el correu certificat que adjunti la votació s’haurà d’enviar abans de dia 22 de març junt amb una fotocòpia del DNI.

La relació de monitors amb dret a vot s’adjunta a un annex de la circular.

Palma, 17 de març de 2011.


ANNEX CIRCULAR 15-2011

Francisco Adell Corts
Jeroni Bergas Ferriol
Miquel Bestard Borrás
Juan Bordes Ibañez
Antonio Pita Ribas
Francisco Planells Cardona
David Pons Carreras
Enric Pozo Mas
Justino Quero Forero
José Francisco Suárez Roa
Carles Vich Ramírez
Elena Vich Ramírez
Roberto Vidal Torres