CAMPIONAT D’ESPANYA ABSOLUT

1. Es celebrarà el corresponent Campionat de Balears absolut.

2. La Federació Balear d’Escacs es farà càrrec de totes les despeses subvencionables:

2.1. Del Campió de Balears.

3. En cas de renúncia o incompatibilitat del Campió, els drets passaran al subcampió, i així fins el tercer classificat.

4. Si la plaça no es cobreix amb els criteris establerts la Federació Balear d’Escacs es reserva el dret de cobrir-la amb un jugador d’una de les llistes de jugadors candidats de la Federació Balear d’Escacs.

CAMPIONAT D’ESPANYA FEMENÍ

1. Es celebrarà el corresponent Campionat de Balears femení.

2. La Federació Balear d’Escacs es farà càrrec de totes les despeses subvencionables:

2.1. De la Campiona de Balears.

3. En cas de renúncia o incompatibilitat de la Campiona, els drets passaran a la segona classificada.

4. Si la plaça no es cobreix amb els criteris establerts la Federació Balear d’Escacs es reserva el dret de cobrir-la amb una jugadora d’una de les llistes de jugadores candidates de la Federació Balear d’Escacs.

CAMPIONAT D’ESPANYA PER EQUIPS

1. Es celebrarà el corresponent Campionat de Balears per equips.

2. La Federació Balear d’Escacs atorgarà una ajuda econòmica equivalent a totes les despeses subvencionables de quatre jugadors del Campió de Balears a la qual s’haurà de restar l’ajuda rebuda pel Govern Balear, en cas d’existir. L’ajuda de la Federació Balear d’Escacs estarà subjecte a que els jugadors participants en el Campionat d’Espanya tinguin una mitja d’ELO FIDE no inferior a 200 punts respecte als quatre primers jugadors de la llista de força que hagin participat en el Campionat de Balears.

3. En cas de renúncia o incompatibilitat del Campió, els drets passaran al subcampió, i així fins al tercer classificat.

4. En el cas de que un equip ja tingui plaça als Campionats d’Espanya, aquesta passarà al següent classificat que li pertoqui.

CAMPIONAT D’ESPANYA D’ESCACS RÀPID i BLITZ

1. No està prevista la celebració dels Campionats de Balears.

2. La Federació Balear d’Escacs es farà càrrec de les despeses subvencionables d’inscripció i de viatge d’un sol representant per ambdòs campionats de Mallorca, Menorca i Eivissa-Formentera.

3. Cada delegació establirà els criteris de selecció que estimi oportuns.

CAMPIONAT D’ESPANYA DE VETERANS

1. Es celebrarà el corresponent Campionat de Balears de Veterans.

2. La Federació Balear d’Escacs es farà càrrec de totes les despeses subvencionables:

2.1. Del Campió de Balears.

3. En cas de renúncia o incompatibilitat del Campió, els drets passaran al segon classificat.

4. Si la plaça no es cobreix amb els criteris establerts la Federació Balear d’Escacs es reserva el dret de cobrir-la amb un jugador d’una de les llistes de jugadors candidats de la Federació Balear d’Escacs.

CAMPIONAT D’ESPANYA SUB-08

1. No es celebrarà Campionat de Balears. Cada delegació haurà de realitzar un campionat classificatori per poder enviar representants al Campionat d’Espanya.

2. 2. La Federació Balear d’Escacs es farà càrrec de les despeses subvencionables d’inscripció i de viatge fins un màxim de 75 €.

2.1. Del campió de Mallorca, Menorca i Eivissa-Formentera sub-08.

2.2. La primera classificada femenina de Mallorca, Menorca i Eivissa-Formentera sub-08. Sempre i quan quedi classificada entre les cinc primeres de la competició classificatòria.

4. Els jugadors i jugadores hauran d’anar obligatòriament acompanyats almenys per un familiar responsable, i les seves despeses aniran al seu càrrec.

5. La Federació Balear d’Escacs assignarà un entrenador.

CAMPIONAT D’ESPANYA SUB-10

1. Es celebrarà el corresponent Campionat de Balears.

2. La Federació Balear d’Escacs es farà càrrec de totes les despeses subvencionables:

2.1. Del Campió de Balears sub-10.

2.2. De la primera classificada femenina de Balears sub-10.

3. En cas de renúncia o incompatibilitat del Campió, els drets passaran al segon classificat.

4. En cas de renúncia o incompatibilitat de la primera classificada femenina, els drets passaran a la segona classificada.

5. La Federació Balear d’Escacs assignarà un entrenador.

CAMPIONAT D’ESPANYA SUB-12, SUB-14 i SUB-16

1. Es celebrarà els corresponents Campionat de Balears.

2. La Federació Balear d’Escacs es farà càrrec de totes les despeses subvencionables:

2.1. Del campió de Balears sub-12, sub-14 i sub-16.

3. En cas de renúncia o incompatibilitat del Campió, els drets passaran al segon classificat.

4. La Federació Balear d’Escacs assignarà un entrenador.

CAMPIONAT D’ESPANYA SUB-12, SUB-14 i SUB-16 FEMENÍ

1. Es celebrarà els corresponent Campionat de Balears.

2. La Federació Balear d’Escacs es farà càrrec de totes les despeses subvencionables:

2.1. De la campiona de Balears sub-12, sub-14 i sub-16.

3. En cas de renúncia o incompatibilitat de la Campiona, els drets passaran a la segona classificada.

4. Una jugadora tan sols obtindrà el dret a participar en un campionat, el de la categoria que li pertoca. En cas d’obtenir el dret en més d’un campionat la Junta Directiva estudiarà la possibilitat d’enviar-lo a més d’un.

5. La Federació Balear d’Escacs assignarà un entrenador.

CAMPIONAT D’ESPANYA SUB-18

1. Es celebrarà el corresponent Campionat de Balears sub-18.

2. La Federació Balear d’Escacs es farà càrrec de totes les despeses subvencionables:

2.1 Del campió de Balears sub-18.

2.2. De la campiona de Balears sub-18.

3. En cas de renúncia o incompatibilitat del Campió, els drets passaran al segon classificat.

4. En cas de renúncia o incompatibilitat de la campiona, els drets passaran a la segona clasificada.

5. La Federació Balear d’Escacs assignarà un entrenador.

Tots els casos extraordinaris seran avaluats per la Junta Directiva de la Federació.

Palma, 8 de febrer de 2016